Acuut Coronair Syndroom

Inleiding
NVVC Connect Acuut Coronair Syndroom (ACS) is het kwaliteitsproject van de NVVC en heeft tot doel de zorg voor patiënten met een acuut infarct te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie. De Europese en Nederlandse richtlijn stellen o.a. dat binnen 90 minuten na het eerste contact van de patiënt met de hulpverlening de behandeling van het infarct moet plaatsvinden. Om dit te realiseren dient de keten van hulpverleners zo efficiënt mogelijk te zijn georganiseerd. Hierdoor is het mogelijk gezamenlijk het sterftecijfer terug te dringen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en hartrevalidatie te stimuleren.

Aanleiding
In Nederland overleden in 2013 ongeveer 39.000 mensen aan een hart- of vaatziekte. Dus één op de vier Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Ook worden elke dag 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege hart- en vaatziekten.