Doel

 

Het doel van deze notitie is een leidraad te geven voor het opzetten van de gestandaardiseerde zorg postopname ACS met gepast gebruik van onderzoek, controles en medicatie met de nadruk op empowerment en cardiovasculair risicomanagement. Eventueel is dit uit te breiden voor de doelgroep post CABG patiënten.

Te behalen resultaten:

  • Verbeteren kwaliteit van zorg en informatievoorziening aan de patiënt.
  • Aantal onnodige heropnames en/of contacten met CCU/EHH verminderen.
  • Meer patiënten motiveren en verwijzen naar hartrevalidatie.
  • Borgen van de overdracht naar de eerste lijn.
  • Voldoen aan de criteria voor kwaliteitsregistratie VMS/ESC (zie bijlage 2).

- Grace score

- Door-to-balloon (DTB) tijden

- Golden V medicatie

- Hartrevalidatie