Empowerment en zelfmanagement

Alhoewel er de afgelopen decennia veel over empowerment en zelfmanagement gesproken en verschenen is, gaat het in de praktijk moeizaam meldt het RVZ-rapport “de participerende patiënt”. Dat is ook herkenbaar in het NIVEL onderzoek door van Boheemen onder 600 hart- en vaatpatiënten. Patiënten vinden dat hun zorgverlener hen goed begrijpt en goed luistert. Echter, minder dan 40% van de patiënten geeft aan dat de zorgverlener hen uitdaagt om concreet en doelgericht mee te denken en te beslissen over de behandeling. Slechts 6% van de patiënten geeft aan een individueel zorgplan te hebben. Uit een onderzoek bij huisartsen in 2013 door van Dis is wel duidelijk een toename van het gebruik van een individueel zorgplan te zien vergeleken met 2010. De “Connect blauwdruk voor post acute opname polikliniek (post ACS)” geeft adviezen hoe empowerment en zelfmanagement op een haalbare manier ingepast kunnen worden in het post-infarcttraject en welke scholing daarvoor nodig is. Zie voor meer informatie de door De Hart&Vaatgroep geschreven bijlage 4.