Literatuur

 1. Arkesteyn S, Engels J et al. Wat wil de patiënt? Zelfmanagement. De POH maart 2013, pag. 28 en 29
 2. Berra K. Does nurse case management improve implementation of guidelines for cardiovascular disease risk reduction? April 2011
 3. Boheemen C van, Van Geffen ECG, Gilbert D, Bouvy M, Bos M, Van Dijk L. Vasculair risicomanagement vanuit patiëntenperspectief: volgens de zorgstandaard? Nulmeting patiënten. NIVEL, Utrecht, 2010.
 4. Boshuizen D, Engels J et al. Persoonsgerichte zorg, White paper. Utrecht: Vilans, 2014
 5. Boxer PhD H, snyder MD S, Five Communication Strategies to Promote Self-Management of Chronic Illness, Fam Pract Manag. 2009 sep-Oct;16(5):12-16
 6. CBO. Zorgmodule Zelfmanagement 1.0. Utrecht: CBO, 2014
 7. Chouinard MC e.a. Case management and self-management support for frequent users with chronic disease in primary care: a pragmatic randomized controlled trial, BMC Healtch Services Research, 2013
 8. Connect! Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, 2013.
 9. Dis van I, Strijbis A, Spreeuwenberg C. Cardiovasculair risicomanagement in Nederland van 2009 tot 2013: the state of the art. Den Haag: De Hart&Vaatgroep/Hartstichting, 2014 (in ontwikkeling)
 10. Erven AL van. Aanzet tot projectplan “inzet van een allied professionals binnen het post-infarcttraject met als doel om empowerment en zelfmanagement van de patiënt te vergroten. Januari 2014. In opdracht van De Hart&Vaatgroep/Hartstichting
 11. De Hart&Vaatgroep, NVVC, Hartstichting. Projectvoorstel PIT!, Den Haag: De Hart&Vaatgroep, NVVC, Hartstichting 26 mei 2014.
 12. De Hart&Vaatgroep, Zorgplan Vitale Vaten, Individueel zorgplan hart- en vaatziekten. Den Haag: De Hart&Vaatgroep 2013, Den Haag
 13. Dis van I, Strijbis A, Spreeuwenberg C. Cardiovasculair risicomanagement in Nederland van 2009 tot 2013: the state of the art. Den Haag: De Hart&Vaatgroep/Hartstichting, 2014 (in ontwikkeling)
 14. Engels J, Kistemaker W. Zelfmanagement helpt de zieke vooruit. Medisch Contact 2009; 50: 2094-2097
 15. Erp J van, Vaardig door ontspanning, Hartstichting/De Hart&Vaatgroep, februari 2014
 16. Erven AL van. Aanzet tot projectplan “inzet van een allied professionals binnen het post-infarcttraject met als doel om empowerment en zelfmanagement van de patiënt te vergroten. Januari 2014. In opdracht van De Hart&Vaatgroep/Hartstichting
 17. Feijter C. de, V&VN magazine, special zelfmanagement: Samen oplossingen bedenken, maart 2014, pag. 4
 18. Handreiking shared decision making. InEen/Hogeschol Zuyd/NHG/Universiteit Maastricht, 2015
 19. Hendriks JML et al. Nurse-led care vs. usual care for patients with atrial fibrillation: results of a randomized trial of integrated chronic care vs. routine clinical care in ambulatory patients with atrial fibrillation. European Heart Journal Advance Access, March 27, 2012
  1. Hendriks M, Plass AM, Heijmans M J, Rademakers J. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? Utrecht: NIVEL, 2013
  2. Hickox-Vriens Drs. S.M.C. et al. Handboek Vasculair Risicomanagement door de Verpleegkundig Specialist, Uitgegeven onder beheer auteurs, Utrecht 2007
  3. Houston Miller N, Berra K. Presentatie tijdens ESC Congres. Parijs: 2011
  4. Idema K, Meer resultaat door begeleiding op maat, De Hart&Vaatgroep Den Haag: april 2013
  5. Kiers B, Zorgvisie Transformatie 16 december 2014, jaargang 44, pag. 20 t/m 23
  6. Loon L. van, Patiëntgericht communiceren, de POH september 2014, pag. 26 t/m 28
  7. Maassen H, De dokter als coach, Medisch Contact 4 juli 2008, jaargang 63, pag. 1163 t/m 1167
  8. MCA Gemini Groep, Medisch paspoort, Cardiologie
  9. Platform Vitale Vaten, Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement (Deel I en II). Den Haag: Hartstichting, 2013
  10. NVVC, Werkgroep Allied Professionals, Taakherschikking in het hart van de zorg, december 2012
  11. Nyst E. Vernieuwde richtlijn hartrevalidatie beschrijft psychische en sociale doelen. Medisch Contact, 48, 2 dec 2011, 2942-2945
  12. Rademakers J, Nijman J, Hoek L van der, Heijmans M, Rijken M. Measuring patient activation in the Netherlands: translation and validation of the American short form Patient Activation Measure (PAM13). BMC Public Health, 2012; 12:577. http://www.insigniahealth.com
  13. Roos S, Idema K, et al. Cordiaal mei 2010, pag. 170 t/m 173
  14. Snoeijs S, Strijbis A, Bos M, Van Dijk L. Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting tweede lijn. NIVEL, Utrecht, 2011
  15. Silva Dr. D. de, Helping people help themselves,  The health Foudation, mei 2011
  16. Timmer S, Empowerment, het begrip ontleed. 2 mei 2010
  17. Vaartjes I, Koopman C, van Dis I, Visseren FLJ, Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2013, cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2013
  18. Vervloet M, Brabers AEM, Bos M, Van Dijk L. Vasculair risicomanagement in de huisartspraktijk: volgens de zorgstandaard? Nulmeting eerste lijn. NIVEL, Utrecht, 2010
  19. Vries H de. Wat levert het op? Mortaliteit en kosteneffectiviteit van de hartrevalidatie in Nederland. Presentatie hartrevalidatie congres 7-12-2012. Kenniscentrum Achmea en Research for Decisions
  20. Waldmann B, Voorlichting op maat, Amsterdam: Vu medisch centrum, januari 2008
  21. Waverijn G, Heijmans M. Ervaringen met de zorg en opvattingen over de eigen bijdrage aan de zorg van mensen met hart- en vaatziekten. Utrecht: Nivel, 2013. Mogelijk gemaakt door de Hartstichting/De Hart&Vaatgroep
  22. Yamamoto L, Lucey C. Case management "within the walls": a glimpse into the future. Critical Care Nursing Quarterly 2005