Randvoorwaarden

 

Voor het opzetten van een postinfarct polikliniek zijn een aantal randvoorwaarden relevant.

  • Afspraken maken met polikliniek en functieafdeling cardiologie. Zie voorbeeld folder en voorbeeld uitnodigingsbrief.
  • Bekendheid van de postinfarct polikliniek in het ziekenhuis vergroten door organiseren van themabijeenkomst voor personeel.
  • Afspraak plannen tijdens klinische opname met folder/uitnodigingsbrief voor de postinfarct polikliniek. Zie voorbeeld folder en voorbeeld uitnodigingsbrief.
  • De postinfarct polikliniek wordt uitgevoerd door allied professional of gespecialiseerd verpleegkundige.
  • Duur 1e consult 30-45 minuten.
  • Een (inspannings)ECG.
  • Follow up DBC 801/802 en DBC hartrevalidatie.
  • Telefonische bereikbaarheid polikliniek en een aanspreekpunt (e-mail, telefonisch spreekuur).
  • Nauwe samenwerking met/begeleiding en supervisie door cardioloog (cardioloog is eindverantwoordelijk), afhankelijk van lokale afspraken.