Stappen in het postinfarcttraject

Een gewenst model voor het postinfarct traject staat hieronder beschreven:

  1. Voorlichting in de kliniek, plannen afspraak en meegeven folder en eventueel patiënten portfolio.
  2. Binnen 1-2 weken afspraak op de postinfarct polikliniek
  3. Controleafspraak met de cardioloog (4 weken tot 3 maanden), afhankelijk van de infarctgrootte.
  4. Verwijzing naar hartrevalidatie.
  5. Na een jaar vindt follow-up plaats (zie hiervoor follow up na 12 maanden).