Stroomschema

 

Het stroomschema voor het postinfarct traject ziet er zo uit:

0 weken ontslag na ACS                 info over polikliniek en hartrevalidatie

1-2 weken 

postinfarct poli

communicatie huisarts                

2-6 weken

hartrevalidatie 4-12 weken
 
               
preventie
 

4-14 weken

follow up
controle risicofactoren

eigen cardioloog, 
huisarts, preventiepoli


12 maanden

(telefonisch) evaluatiegesprek/eigen cardioloog

monitoren risicoprofiel
resultaat interventie

 

 stroomschema

 NB: voor Allied Professional kunt u ook Gespecialiseerd Verpleegkundige lezen.