Uitvoering postinfarct polikliniek

Tijdens het polibezoek zijn er verschillende aspecten die aan bod dienen te komen. Deze worden in de volgende paragrafen uitgewerkt.

7.1 Controles

 • Anamnese
 • Inventarisatie risicofactoren
 • Lichamelijk onderzoek/vitale functies
 • Aanvullend onderzoek: ECG, aanvragen laboratoriumonderzoek, echocardiogram, ergometrie
 • Check of de patiënt is aangemeld voor hartrevalidatie

7.2 Bespreekpunten met de patiënt

Tijdens het consult dienen de volgende punten te worden besproken (zie ook bijlage 4).

Bespreekpunt Actie

Wat voor infarct heeft de patiënt gehad?

Uitleg d.m.v. praktijkatlas, voorlichtingsmateriaal farmaceutische bedrijven, filmpje, PowerPointpresentatie (download), voorbeeld medisch paspoort 123.  Zie ook bijlage 5.


Behandeling

Stent, DAPT, CABG, DEB, medicamenteus en verdere behandelingen/onderzoeken en het tijdspad


Medicatie

optimaliseren medicatie, Golden V, uitleg, bijwerkingen, therapietrouw


Risicofactoren

Vaststellen en het bespreken van verbeteringen en stellen van gezondheidsdoelen

1. gewicht (BMI<25, buikomvang  80 cm,  94 cm)

2. bloeddruk (< 140/90, >70 jaar <150, DM <130)            

3. cholesterol (LDL<1.8)/voeding/alcohol

4. stoppen roken           

5. beweging (matig intensief 30 min, 5 x per week)/sport

6. diabetes; goed gereguleerde bloedsuikers

   

Revalidatie

 


patiënt motiveren om deel te nemen en door te verwijzen.
Zie ook 'Hartrevalidatie waarom?'.

Werkhervatting

afhankelijk van grootte infarct:

groot infarct 6 weken

beperkt NSTEMI 1-2 weken

werkbelasting-stress

in overleg met Arbodienst/bedrijfsarts


Autorijden

4 weken niet autorijden


Vliegen

in principe 4 weken niet, in overleg met cardioloog

Mentaal functioneren

 

 

angst voor herhaling, angst voor inspanning, symptomen van angst en depressie, toekomst


Seks

bij goede inspanningstolerantie


Thuissituatie

steun/begrip partner bespreken, daarbij ook aandacht voor gevoelens partner

stress


Alarmsymptomen

pijn op de borst, uitstraling

instructies bij herkenbare klachten

uitleg over aspecifieke klachten, psychische gevolgen, zie voorbeeld.


Gezondheidsdoelen

samen met de patiënt vaststellen. Als eerste aanzet voor een individueel zorgplan (bijlage 4 – punt 6).

Voor een voorbeeld folder voor de patiënt klik hier.

7.3 Websites/folders voor de patiënt

Bij onderstaande organisaties is patiëntenvoorlichtingsmateriaal op te vragen of via hun website te downloaden.
Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage 5.

7.4 Registreren tijdens eerste polibezoek

 • Risicofactoren
 • Voorgeschiedenis: eerder infarct/PCI of CABG
 • Diabetes mellitus
 • CVA
 • Maligniteit
 • Ontslagdiagnose
 • Medicatie
 • Grace score
 • Hartrevalidatie

7.5 Andere te nemen acties
Andere acties die niet vergeten mogen worden zijn de communicatie naar zorgverlener/huisarts door middel van een brief. En uitleg aan de patiënt waar hij bij verdere vragen terecht kan.

7.6 Hartrevalidatie
Fase II hartrevalidatie kan bestaan uit informatie, leefstijl en/of beweegprogramma’s in groepsverband of individueel. Uitgangspunt is dat iedereen deelneemt aan hartrevalidatie tenzij er ernstige comorbiditeit bestaat.