Toolkit ACS

     Triage

toolkit

  > Stand van zaken regio Twente en Oost-Achterhoek
> Ambulance triage ritformulier
> Ook ambulancetijd cruciaal na infarct
> Duidelijke taak eerste lijn bij infact
> Studie: Volg uw hart: welke zorg kiest u?
> Verpleegkundige anamnese Niet-diagnostisch ECG

> Blauwdruk postinfarct traject

 Algemeen    Zelfmanagement en hartrevalidatie

> ACS werkgroep: ESC Guidelines 2015
> brief hoofdbehandelaarschap CVRM
   (+ lijst codes voorkomen dubbelloop)
> Ambulance plaatjesremmers
> Kwaliteit van zorg rondom ACS
> Leefstijlveranderingen - in gesprek met de patiënt
> Speerpunten Connect ACS
> Stroomdiagram Connect ACS
> Time Task Matrix landelijk zorgpad post-ACS

 

> E-module hartinfarct
> Hartrevalidatie - Hartziekten oorzaak en behandeling
> Hartrevalidatie - Postinfarct traject
> Hartrevalidatie - Introductie psychologie
> Hartrevalidatie - Informatie Diëtetiek
>
 Brochure 'een hartinfarct: behandeling, begeleiding en herstel' (Noordwest Ziekenhuisgroep) * nieuw *

 > Artikel Zelfmanagement in het zorgpad hartinfarct (Cordiaal 05 2017) * nieuw *

 Checklisten:   Registratie
> Arts assistent checklist ST-elevatie infarct
> Arts assitent checklist  IAP NSTEMI
> Interventiecardioloog - Catheterisatiekamer
> Polikliniek checklist na hartinfarct
> Verpleegkundige checklist  IAP NSTEMI
> Verpleegkundige checklist ST-elevatie infarct
  > ACS snapshot publicatie NHJ 2017
> NCDR minimale dataset ACS
> Support: optimalisering informatievoorziening

Terugverwijzing naar eerste lijn (na 1 jaar)
> Stroomschema zorgpad 
Secundaire vasculaire risicofactoren (CVR)