Projectopzet & Doelen


Projectopzet

In project Connect AF is een minimale dataset ontwikkeld om gegevens van patiënten met AF te registreren in alle klinieken die meedoen aan dit project. Hieruit ontstaat een meetlijst van kwaliteitsvariabelen, die door verpleegkundigen en cardioloog kan worden ingevuld op de (AF)polikliniek. Participerende centra in Nederland dienen zich te conformeren aan behandeling volgens de ESC richtlijnen, aangepast aan de situatie in Nederland. In iedere regio wordt een nulmeting gedaan, gevolgd door een controlemeting na een jaar om te zien of men zich houdt aan de richtlijn. Het onderwerp van dit project heeft daarnaast te doen met de organisatie en het proces lokaal, regionaal en landelijk.

Doelen

  1. Vaststellen van optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Kwaliteitsvariabelen definiëren en registreren om vast te stellen of patiënten behandeld worden volgens de standaard ESC richtlijnen, waardoor kwaliteit van zorg meetbaar en vergelijkbaar wordt tussen verschillende ziekenhuizen.
  2. De organisatie rondom en van het proces(zowel lokaal, regionaal als landelijk) van de behandeling van AF te optimaliseren. Cardiologen, huisartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, apothekers (in verband met het controleren op het gebruik van vitamine K antagonisten) en trombosediensten, patiënten en patiëntorganisaties worden betrokken.

Patientempowerment vereist dat de patiënt volledig op de hoogte is van de keuzes die in overleg met hem worden besproken. De patiënt dient bijvoorbeeld de voor- en nadelen van vitamine K antagonisten en NOAC therapie volledig te begrijpen.

Projectduur
Connect AF heeft een projectduur van 2 jaar.