Projectopzet & Doelen

Doelen
Het algemene doel van dit project is goede transmurale zorg bij hartfalen, de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.
De subdoelen zijn:

  1. De LTA Hartfalen implementeren in Nederland.
  2. Het individueel zorgplan implementeren in Nederland.
  3. Per regio een regionaal speerpunt op het gebied van hartfalenzorg.
  4. Elke regio levert documenten voor de toolbox Connect Hartfalen zoals interessante artikelen, protocollen en andere documenten.
  5. Het organiseren van gezamenlijk nascholing op het gebied van zorg aan hartfalenpatiënten door behandelaars van patiënten met hartfalen (huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen(POH), overige zorgverleners).

Start
De programmalijn Connect hartfalen is gestart in 2015. Voor de huidige stand van zaken ten aanzien van de uitrol in de regio's, zie de landkaart hartfalen.