Projectopzet & Doelen

Doelen
Het algemene doel van dit project is goede transmurale zorg bij hartfalen. De subdoelen zijn:

  1. De LTA Hartfalen implementeren in Nederland.
  2. Het individueel zorgplan implementeren in Nederland.
  3. Per regio een regionaal speerpunt op het gebied van hartfalenzorg.
  4. Elke regio levert documenten voor de toolbox Connect Hartfalen zoals interessante artikelen, protocollen en andere documenten.
  5. Het organiseren van gezamenlijk nascholing op het gebied van zorg aan hartfalenpatiënten door behandelaars van patiënten met hartfalen (huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen(POH), overige zorgverleners).

Projectduur
Het project heeft een looptijd van 2 jaar.