Regio Alkmaar - Den Helder protocollen

Connect Hartfalen regio Alkmaar & Den Helder

Inleiding
Hartfalen is een veel voorkomende ernstige aandoening. Tussen 20% en 30% van de bevolking krijgt te maken met hartfalen, meestal als zij ouder dan 70 jaar zijn. Naar verwachting zal het aantal Nederlanders met hartfalen stijgen van 130.000 (nu) tot 195.000 in 2025 (RIVM rapport).

Op initiatief van het Zorginstituut Nederland is in juli 2013 een landelijke werkgroep transmurale zorg bij hartfalen opgericht om de organisatie van de hartfalenzorg te optimaliseren. Er is besloten om een landelijk transmurale afspraak te maken (LTA). Het doel van de LTA is een landelijk kader te bieden voor regionale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals en zorggebruikers omtrent de organisatie van hartfalenzorg. De LTA Hartfalen is het uitgangspunt voor Connect Hartfalen.

Connect Hartfalen heeft als doel regionaal de organisatie rondom patiënten met Hartfalen te verbeteren conform de LTA Hartfalen. Uitgangspunt hierbij is dat het verwijzen en terugverwijzen van patiënten met hartfalen volgens vastomlijnde afspraken gaat plaatsvinden, evenals de (transmurale) palliatieve en terminale zorg voor patiënten met hartfalen. Een goede afstemming tussen de zorgverleners in de 2e en 1ste lijn kan op die manier tot betere zorg leiden.

In de regio Alkmaar & Den Helder hebben de vakgroep Cardiologie van de Noordwest Ziekenhuisgroep en de ketenzorgorganisaties van HONK en HKN de LTA Hartfalen vertaald naar lokale afspraken rondom de zorg voor patiënten met hartfalen. Dit heeft geresulteerd in een vijftal protocollen die zijn gebundeld in onderstaand document.

>> Hartfalenzorg in de regio Alkmaar & Den Helder