Het Acuut Coronair Syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt!

Door de intensieve samenwerking is de zorg voor patiënten met een Acuut Coronair Syndroom
(ACS) uitstekend georganiseerd in de regio Zuid-Oost Brabant. Dit heeft op 11 oktober ’16
geresulteerd in de certificering door NVVC Connect met het symposium: ‘Het Acuut Coronair
Syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt.’

Op het gebied van ACS zijn de 4 ziekenhuizen in de regio Zuid-Oost Brabant (Catharina Ziekenhuis,
Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis) al in 1999 gestart met een
periodiek afstemmingsoverleg. De regionale ambulancedienst, GGD Brabant Zuid-Oost, is later
aangeschoven. In 2016 is de keten versterkt met de 1ste lijn door deelname van de huisartsengroepen
SGE, ELAN, PoZoB en DOH en de huisartsenposten SHOKO en HAP Oost-Brabant.

Nederlands Hart Netwerk
Het ACS-netwerk in de regio Zuid-Oost Brabant is onderdeel van het Nederlands Hart Netwerk
(NHN). Het NHN is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals van de 1ste, 2de en 3de lijn in
de regio Zuid-Oost Brabant met de ambitie om de beste kwaliteit van zorg te bieden door
gezamenlijk de volledige zorgketen op een optimale en uniforme wijze te organiseren.

ACS kickoff ZOBrabant 415

Over NVVC Connect
NVVC Connect ACS is een landelijk kwaliteitsprogramma van de NVVC met als doel de kwaliteit van
zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct te optimaliseren. Met NVVC Connect wordt de
organisatie van de ACS-zorg regionaal in kaart gebracht. Naast het Acuut Coronair Syndroom is er
binnen het programma NVVC Connect ook aandacht voor Hartfalen en Atriumfibrilleren.

Over het Acuut Coronair Syndroom
Een acuut hartinfarct is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en
invaliditeit in Nederland. Het is bekend dat 1 op de 4 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte.
Elke dag overlijden 107 mensen aan hart- en vaatziekten en worden 1.000 mensen in het ziekenhuis
opgenomen vanwege hart- en vaatziekten. Aangezien elke minuut telt bij een hartinfarct, is het
noodzakelijk dat de keten van zorgverleners heel goed georganiseerd is. Hierdoor is het mogelijk gezamenlijk het sterftecijfer nog verder terug te dringen, de preventie en kwaliteit van zorg verder te verbeteren en meer patiënten aan hartrevalidatie te laten deelnemen. Verder is het ook van belang het postinfarct traject te optimaliseren om de begeleiding en kwaliteit van zorg verder te verbeteren en meer patiënten aan hartrevalidatie te laten deelnemen.

NVVC Connect