EU-parlementariër mevrouw Schreijer-Pierik bezoekt het Connect-team

Hartfalen in Nederland moet op de landelijke agenda van een ieder!

In 2018 is binnen de EU in Brussel door de ‘Heart Failure Policy Nework’ het ‘Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care’ gelanceerd. Mevrouw Schreijer-Pierik zit namens het CDA in het Europees Parlement en tot haar portefeuille behoort onder andere Volksgezondheid. Marjan Aertsen en Marlies Niesing van de Connect projectgroep Hartfalen hebben aldaar contact gelegd met mevrouw Schreijer. Mevrouw Schreijer was erg benieuwd naar de organisatie van zorg rondom Hartfalen in Nederland en daarom heeft zij 1 mei Connect bezocht.

Tijdens het overleg is er uitvoerig gesproken over de zorg in Nederland rondom Hartfalen. Er is gekeken naar de huidige getallen maar ook naar de patiëntaantallen die ons te wachten staan. Deze indrukwekkende getallen illustreren de noodzaak om de zorg voor deze patiëntengroep goed te organiseren.  De wijze waarop Connect regio’s stimuleert om de zorg voor Hartfalen beter te organiseren, ziet mevrouw Schreijer als een belangrijke motor.

Het Connect programma is dus enthousiast ontvangen! Er zijn waardevolle adviezen gegeven waar het Connect-team mee aan de slag gaat. Wordt vervolgd!!

 

190503 Heart Failure Policy Nework 600

Van links naar rechts: Mevrouw Schreijer-Pierik, Marc Valk (huisarts), Petra van Pol (programma voorzitter Connect en cardioloog, Marjan van Aertsen (verpleegkundig specialist)