Inspirerende bijeenkomst Connect-ed ACS 23 mei 2018

Op woensdag 23 mei vond de Connect-ed ACS bijeenkomst plaats in het Holland Heart House in Utrecht. Connect ACS is in 2011 gestart en de kick-off fase is in 2016 voltooid. Nagenoeg elke regio in Nederland heeft een actief regionaal overleg en werkt aan de implementatie van de regionale afspraken.
De Connect-ed bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen, behaalde resultaten presenteren en toekomstige plannen delen.

001 Anne Margreet Strijbis 250002 Kirsti Jacobs 300

De bijeenkomst werd geopend door Maarten Jan Cramer, projectleider Connect ACS. Hij vertelde kort over de speerpunten van Connect ACS en de projectgroep. Vervolgens vertelde Adriaan Kraaijeveld (cardioloog in het UMC Utrecht) over de implementatie van het zorgpad ACS. Hierbij werd het proces in kaart gebracht en vervolgens verbeterd op het gebied van onder andere de ligduur, routing en een eenduidig beleid.
Daarna sprak Anne-Margreet Strijbis (relatiemanager Harteraad) over de totstandkoming van het landelijk zorgpad ACS voor zorgverleners en patiënten. Dit project is opgezet door de Harteraad en NVVC Connect ACS.
Hierna volgde een presentatie van Kirsti Jakobs, kaderhuisarts hart- en vaatziekten, waarin nieuw onderwijsmateriaal aan bod kwam. Dit onderwijs kan gegeven worden door huisartsen en cardiologen samen en is binnenkort te vinden in de toolkit van Connect.

Hugo Willemsen (voormalig senior verpleegkundige UMC Utrecht, nu werkzaam bij de IGZ) gaf een presentatie over de totstandkoming van de e-learning module leven na een hartinfarct voor patiënten. De prachtige e-learning, gemaakt door het UMC Utrecht, wordt hopelijk landelijk beschikbaar gemaakt.


Victor UmansVictor Umans, cardioloog in Alkmaar, gaf overzichtelijk weer welke resultaten er op het gebied van Connect ACS zijn behaald in de regio omtrent patiëntveiligheid en doelmatige zorg. Dit betreft onder meer een gestroomlijnd proces van de meldkamer-melding tot aan de behandeling van patiënten met een infarct in het ziekenhuis, terugverwijzingen van patiënten naar de huisarts en ervaring op het gebied van telemonitoring.

Daarna kwam Alexander Hilt, arts-onderzoeker cardiologie, aan het woord over big data en de inzichten die Vektis-data kunnen bieden. Deze data kan gebruikt worden om vragen te beantwoorden zoals regionale verschillen in medicijngebruik bij post-infarctpatiënten. Alexander Hilt
Vervolgens gaf Ingrid van der Gun, programmamanager Connect, inzicht in de plannen die er zijn om een nieuwe programmalijn pijn op de borst op te tuigen waarbij de nadruk ligt op het uittesten en vervolgens pas landelijk uitrollen.
Tot slot vertelde Paul Cremers, projectleider Nederlands Hart Netwerk, hoe zijn succesvolle netwerk is opgezet en functioneert.
Uit handen van programmavoorzitter Connect Petra van Pol werd aan het eind van de bijeenkomst aan Paul Cremers een fles champagne overhandigd, voor het behalen van de prestigieuze Value Based Healthcare Prize 2018.Paul Cremers - Petra van Pol


Presentaties

'Connect-ed' Speerpunten Connect ACS
- Maarten Jan Cramer
'Van hartinfarct tot nazorg op de poli' Implementatie zorgpad ACS
- Adriaan Kraaijeveld
Landelijk zorgpad ACS voor patiënten
- Anne-Margreet Strijbis
Nieuw onderwijsmateriaal
- Kirsti Jakobs
E-module 'leven na een hartinfarct'
- Jos van den Dries / Hugo Willemsen
Resultaten Alkmaar NWZ
- Victor Umans
Big data binnen de Connect regio: welk inzicht biedt VEKTIS data?
- Alexander Hilt
'Pijn op de borst' Verbreding ACS in 2019
- Ingrid van der Gun 
Nederlands Hart Netwerk
- Paul Cremers