Kick-off NVVC Connect Atriumfibrilleren in regio Twente

Op dinsdag 16 april vond in Enschede de Kick-off voor Connect-AF plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen cardiologen, huisartsen en praktijkondersteuners uit de regio bijeen met als uitgangspunt het verbeteren van de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het zorgproces zoals beschreven in de AF plus module en afstemming met de tweede lijn stonden hierin centraal. Om dit te realiseren zijn de landelijke richtlijnen van de huisartsen en de cardiologen samengebracht tot gezamenlijke RTA's.

De huisartsen uit de regio gaven aan meer ondersteuning te willen bij de behandeling van AF patiënten. Dit is vervolgens opgepakt door Anja van Kempen, huisarts en coördinator zorginnovatie bij THOON. De presentatie begon met een uitleg over de AF plus module en wat dit heeft betekend voor haar praktijk. Deze module bestaat uit dossier onderzoek, het implementeren van zorg binnen CVRM en diabetes controle, aandacht voor opsporing en afspraken met de tweede lijn. Het doel is om een overzicht van de populatie te krijgen, goede zorg te kunnen leveren en dit vertrouwd te kunnen overdragen. Hiermee kan de module bijdragen aan de juiste patiënt, op de juiste plek, op het juiste moment.

Vervolgens gaf cardioloog Bert Pos inzicht in wat er wordt gedaan op de poli AF en wat de bevindingen over 2018 zijn. Op de poli wordt de patiënt tijdens een eenmalig bezoek in kaart gebracht zoals in de RTA's is afgesproken. Indien mogelijk wordt de patiënt direct weer terugverwezen naar de eerste lijn.

De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie van Martin Hemels, projectleider Connect AF. Er werd uitleg gegeven over de landelijke organisatie rondom AF en onderzoeken betreffende medicatie en screeningsmethodes.

Ondertekening intentieverklaring
Na afloop van de presentaties werd overgegaan tot het tekenen van de intentieverklaring tot verdere samenwerking in de toekomst. Deze verklaring is ondertekend door Bert Pos (cardioloog Ziekenhuis Groep Twente), Marcoen Scholten (electrofysioloog Medisch Spectrum Twente), Anneloes Richters (huisarts en voorzitter zorggroep THOON), Jaap van Soest (kaderhuisarts Hart- en vaatziekten, Federatie Eerstelijnszorg Almelo) en Martin Hemels (cardioloog en projectleider AF Connect). Hiermee is de regio Twente officieel opgenomen in het Connect programma.

Foto getekende intentieverklaring Twente AF

v.l.n.r.: Anneloes Richters (huisarts en voorzitter zorggroep THOON), Jaap van Soest (kaderhuisarts Hart- en vaatziekten, FEA), Bert Pos (cardioloog ZGT), Marcoen Scholten (electrofysioloog Medisch Spectrum Twente) en Martin Hemels (cardioloog en projectleider AF Connect).