Eerste Connect Symposium groot succes

Op woensdag 8 april 2015 organiseerden NVVC Connect en de NCDR in Noordwijkerhout een goed bezocht symposium dat geheel in het teken stond van Connect Acuut Coronair Syndroom en registratie.

Dat Acuut Coronair Syndroom en registratie thema’s zijn die aanspreken, bleek wel uit het feit dat de zaal vol zat. Projectcoördinator Karin Westra opende de middag met de historie van het kwaliteitsproject Connect. Er volgde een interessant programma met sprekers uit diverse Connect regio’s die een beeld gaven hoe de hartinfarctzorg vanaf begin tot en met de revalidatie georganiseerd is. Zij toonden resultaten die er bereikt zijn en gaven ‘randvoorwaarden’ om Connect tot een succes te maken.

De ACS registratietool van de NCDR is een instrument voor ziekenhuizen en is opgezet om de kwaliteit van behandeling bij Acuut Coronair Syndroom (ACS) te verbeteren. Om het registreren van gegevens bij de NCDR te bevorderen is een nauwere samenwerking tussen de NCDR en NVVC Connect opgezet. Registreren is van belang om kwaliteit te meten én te verbeteren. Monique ten Haaf deed een oproep om te zorgen voor volledige registraties om zo goede analyses te kunnen doen.

Marina Senten, van de Hartstichting benadrukte het ‘vangen’ van kwaliteit in criteria die gemeten worden en openbaar zijn. Data ondersteunen patiënten óók in het maken van keuzes. ‘De arts-patiënt relatie is veranderd. De mens staat meer centraal en niet de ziekte. Het betekent ook een motiverende benadering om mensen in beweging te krijgen om gezondheid breed te bevorderen’, aldus Senten.