Betere zorg hartfalen door regionale samenwerking zorgverleners

20-01-2016
logoconnect

Het landelijke programma Connect Hartfalen is van start gegaan. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gaf woensdagavond 20 januari het startsein voor de eerste regio die het programma in de praktijk brengt: de regio ‘Groot Leiden’. Het doel is optimale zorg bieden voor patiënten met hartfalen.Via het programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg met elkaar het beste kunnen inrichten. Onder andere huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners van de huisartsen en hartfalenverpleegkundigenzijn actief betrokken. Het startsein voor de eerste regio ‘Groot Leiden’ werd gegeven in Congres Centrum CORPUS in Oegstgeest. Hierna volgen geleidelijk aan andere regio’s in het land. 

HF kickoff Leiden k

Cardiologen en huisartsen werken intensief samen
Dr. Saskia Beeres, cardioloog in het LUMC, en Dr. Carolien Lucas, cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis, zijn de regionale projectleiders van NVVC Connect Hartfalen. Beeres zegt: “Het aantal patiënten met hartfalen stijgt snel en hartfalen heeft een grote impact op de patiënt, zijn omgeving en het zorgstelsel. Daarom is een betere organisatie van de zorg nodig. Ook door de stijgende zorgkosten is er steeds meer behoefte aan zorg volgens het principe ‘dicht bij huis als het kan, ver weg als het moet’. Tegelijk kan de samenwerking tussen instellingen beter op elkaar worden afgestemd.” NVVC Connect Hartfalen voorziet in al deze behoeften, zegt Lucas: “Dit samenwerkingsverband zorgt er voor dat tien ziekenhuizen en vele huisartsen in de regio ‘Groot Leiden’ nog beter samenwerken en gaan voor het gemeenschappelijke doel: de beste zorg voor patiënten met hartfalen.”

Snel de juiste zorg op de juiste plek
Dr. Huug van Duijn is huisarts in Katwijk aan den Rijn en kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep Hartfalen van het Knooppunt Ketenzorg, een koepel van eerstelijns samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord. “De grote winst van de nieuwe aanpak zit in het procesmatige en effectieve karakter ervan”, zegt van Duijn. “Hierdoor komen we tot goede, snelle en praktische afspraken, waarbij de zorg plaatsvindt op de meest geschikte plaats.” Hij verwacht dat de betrokken zorgverleners uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg binnen NVVC Connect Hartfalen zullen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Over de zorg rond hartfalen in de regio ‘Groot Leiden’  
Speerpunt in de regio ‘Groot Leiden’ is de complexe zorg voor patiënten met ernstig hartfalen. Het LUMC heeft speciaal voor patiënten met ernstig hartfalen, een uniek programma ontwikkeld: MISSION! Hartfalen. De goede regionale samenwerking zorgt er voor dat alle patiënten die deze complexe zorg nodig hebben naar het LUMC worden verwezen. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een complexe behandeling weer in een betere conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar een cardioloog in één van de ziekenhuizen dicht bij huis of naar de huisarts.   De deelnemende ziekenhuizen binnen de regio ‘Groot Leiden’ zijn:

Leids Universitair Medisch Centrum
Alrijne Ziekenhuis
Spaarne Gasthuis
Groene Hart Ziekenhuis
Langeland Ziekenhuis
Medisch Centrum Haaglanden - Bronovo
HAGA Ziekenhuis