Akkrumcursus – Connect AF/HF

19-07-2017
Op 12 juli 2017 vond de Akkrumcursus plaats op initiatief van het Fries Cardiologen Genootschap en de Friese Huisartsen Vereniging. De avond stond in het teken van Connect Hartfalen en Atriumfibrilleren.

170719 Akkrum 600

Vanuit de regio Groot Leiden waren Carolien Lucas (cardioloog) en Jaap Eysink Smeets (huisarts) aanwezig. Zij vertelden hoe de hartfalenzorg in die regio georganiseerd is en welke stappen genomen zijn om te komen tot regionale transmurale afspraken. Martin Hemels (cardioloog en projectleider Connect AF) vertelde over Connect AF en het Dutch-AF onderzoek. Paul Bögels (huisarts) ging in op de behandeling van AF patiënten vanuit de huisartsen praktijk. Tot slot gaf Charles Kirchhof (cardioloog) een kijkje in de keuken hoe het traject gelopen is in de regio Groot Leiden om transmurale afspraken te maken over AF die geïmplementeerd worden in het voorjaar van 2018.

De uitkomst van deze inspirerende avond was dat er in Friesland voor zowel hartfalen als atriumfibrilleren nog veel werk te doen is. De vier Friese regio’s hebben de intentie uitgesproken samen op te trekken. De stip op de horizon voor nu is een gezamenlijk Fries programma Connect atriumfibrilleren.