Afscheid programma manager Connect Marjolein Fermie

24-07-2017
Bij dezen wil het bestuur van de NVVC Marjolein Fermie hartelijk bedanken voor haar bijdrage aan het programma Connect. Marjolein heeft als programma manager Connect van 1 januari 2016 tot 1 augustus 2017 een essentiële bijdrage geleverd om het programma te laten uitgroeien tot datgene wat er op dit moment staat: een programma wat op de thema’s Hartfalen, Atriumfibrilleren en Acuut Coronair Syndroom enorme vooruitgang heeft geboekt in het proces om partijen, die in een regio betrokken zijn bij zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten, samen te brengen en te laten samenwerken. Doel daarbij is de zorg rondom cardiologische diagnostiek en behandeling bij voornoemde drie ziektebeelden in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Marjolein heeft gedurende anderhalf jaar ondersteuning vanuit het bureau van de NVVC geleverd om het programma tot bloei te laten komen. Met name is zij essentieel geweest voor het mede-vormgeven van het programma en het waarborgen van de continuïteit van de Connect thema’s. Meer specifiek heeft zij in samenwerking met de projectleiders regio’s geënthousiasmeerd voor de Connect thema’s, zaken gerapporteerd zodat verantwoording kon worden afgelegd aan de stuurgroep en de projectgroepen en landelijke themabijeenkomsten georganiseerd waar de regio’s informatie met elkaar konden uitwisselen. Tevens was zij budgetverantwoordelijk binnen de kaders van het Connect jaarplan.

Wij wensen Marjolein veel succes bij haar verdere carrière.

Namens het bestuur van de NVVC,

Hans Bosker

P.S. Momenteel is vanuit het NVVC-bureau programma medewerker Claudia van Gaalen contactpersoon voor Connect (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 030-2345002).

We hopen op korte termijn een nieuwe programma manager Connect aan u te kunnen voorstellen