Nieuwsbrief - 20 december 2019


De Connect Nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.
U kunt zich hier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..   

NVVC Connect Nieuwsbrief 20 december 2019

Inhoud190606 illustratie

 • Connect op de agenda

 • Connect symposium woensdag 11 maart 2020

 • Connect Acuut Coronair Syndroom 100%NL!

 • Connected AF/HF bijeenkomst en nieuwe Connect-AF regio

 • Kick-off Connect-AF regio Gelderse Vallei

 • Post infarct poli en vervolgstappen

 • Programmalijn Pijn op de Borst

 • FMS: Neem belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg

 • ZonMw-programma JZOJP: nieuwe subisidieronde

 • Aandacht voor NVVC Connect in het algemeen overleg Medisch zorglandschap

Nieuwsbrief Connect

Voor u ligt de Connect nieuwsbrief van het laatste kwartaal van 2020. Connect zet zich in voor de beste zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment.
Wij willen u hartelijk danken voor uw inzet dit jaar en wensen u fijne feestdagen toe!

Met vriendelijke groet,

Petra van Pol, programma voorzitter Connect en projectleider Connect-HF
Maarten-Jan Cramer, projectleider Connect-ACS
Martin Hemels, projectleider Connect-AF
Ingrid van der Gun, programma manager Connect
Ilse Verstraaten, projectcoördinator Connect


Connect op de agenda:

 • Kick-off Connect Hartfalen regio West Brabant - donderdag 23 januari 2020
 • Connect symposium in De Munt te Utrecht - woensdag 11 maart 2020

Connect symposium woensdag 11 maart 2020

Op woensdag 11 maart 2020 organiseert Connect een symposium met als thema:
De juiste zorg op de juiste plek: samenwerken in een cardiologisch netwerk

U bent vanaf 12:30 uur van harte welkom in De Munt te Utrecht.

Plenaire sessies zullen worden afgewisseld met praktische workshops die uw regio handvatten kunnen bieden om de juiste zorg op de juiste plek binnen uw regio te organiseren of optimaliseren. Het volledige programma volgt begin 2020, dus hou het Connect nieuws in de gaten!

Klik hier om u aan te melden voor het Connect symposium


Connect Acuut Coronair Syndroom 100%NL!

Op woensdag 30 oktober vond de jaarlijkse Connected ACS bijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst waren 14 ambulanceregio’s aanwezig en werden ervaringen uitgewisseld, resultaten gedeeld en toekomstplannen besproken. De bijeenkomst werd bezocht door cardiologen,(kader)huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, onderzoekers en zorgmanagers.

Gedurende de middag is het hele spectrum van ACS netwerkgeneeskunde de revue gepasseerd: de huisarts als sneltest bij pijn op de borst, triage ACS in de ambulancezorg, hartrevalidatie en de ontwikkeling en proefimplementatie Leidraad Pijn op de Borst. Dit jaar was de bijeenkomst extra bijzonder, want de laatste regio’s hebben zich aangesloten bij Connect ACS!

Klik hier voor het volledige bericht

ACS 100

v.l.n.r.: Nelleke Telgt (cardioloog Dijklander Ziekenhuis),Joris Aarts (arts onderzoeker Radboudumc), Bas van der Hoeven (cardioloog Haaglanden Medisch Centrum), Sander de Vos (cardioloog Bernhoven), Diego Odekerken (cardioloog Spaarne Gasthuis),Nancy Colman (cardioloog OLVG),Maarten-Jan Cramer (cardioloog en projectleider Connect ACS)


Connected AF/HF bijeenkomst en nieuwe Connect-AF regio Zuidwest-Friesland, Noordoostpolder en Urk

Na de geslaagde Connected ACS bijeenkomst vond op donderdag 14 november de gezamenlijke Connected bijeenkomst voor Atriumfibrilleren en Hartfalen plaats. Dit jaar stond het thema “Samenwerken, meer dan verwijzen” centraal.Onderwerpen die aan bod kwamen waren eerder herkennen, optimaal behandelen in je netwerk, samenwerken en terugverwijzen. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst een nieuwe Connect-AF aangesloten: regio Zuidwest-Friesland, Noordoostpolder en Urk.

Klik hier voor het volledige bericht

191114 Intentieverklaring ondertekening 

v.l.n.r.: Maarten Joosten (cardioloog Antonius Ziekenhuis),Martin Hemels (cardioloog Rijnstate Ziekenhuis en projectleider NVVC Connect-AF) en Freerk van der Sluis(huisarts Coöperatie Huisartsen Zuidwest-Friesland U.A.)


Succesvolle kick-off Connect-AF regio Gelderse Vallei

Op woensdag 4 december vond de kick-off bijeenkomst voor de Connect-AF regio de Gelderse Vallei plaats. Centraal stond het samen (nog) betere zorg leveren voor patiënten met atriumfibrilleren. Samen met Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei,Antistollingscentrum Gelderse Vallei, Apothekers Gelderse Vallei, Menzis en Mura zorgadvies heeft de regio onder de paraplu van de Regionale Zorgagenda gewerkt aan Regionale Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren. Tijdens de feestelijk een goed bezochte kick-off bijeenkomst hebben alle betrokkenen de intentieverklaring getekend. Hiermee is de regio officieel aangesloten bij Connect-AF!

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

191213 KO GelderseVallei 700

v.l.n.r.:Christiaan Daniëls (voorzitter apothekers Gelderse Vallei), Ronald Walhout(cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei), Qudrat Alikhil(kaderhuisarts hart- en vaatziekten bij Huisartsen Gelderse Vallei), Bianca Looise (manager Ketenzorg & Innovatie bij Huisartsen Gelderse Vallei), Netteke Ludwig (accountmanager Menzis), Martin Hemels (cardioloog Rijnstate Ziekenhuis en projectleider NVVC Connect AF) en Paul de Vries (manager Zorg en Bedrijfsvoering Gelderse Vallei)


Post infarct poli en vervolgstappen

Tijdens de Connected ACS meeting zijn de eerste resultaten van de enquête naar de organisatie van zorg van de post-infarct poli gepresenteerd en bediscussieerd. Besloten is om in het nieuwe jaar een implementatie verbeterplan voor de post-infarct poli op te stellen. Eerst moet de blauwdruk voor het postinfarct traject die in 2015 is ontwikkeld geactualiseerd worden op basis van de verkregen input. Vervolgens wordt met behulp van de herziene blauwdruk een gericht implementatieplan geschreven om regio’s verder te helpen bij het opzetten en optimaliseren van de post-infarct zorg. Tot slot gaat Connect met behulp van de herziene blauwdruk en het ontwikkelde implementatieplan één Connect-ACS regio gericht ondersteunen bij het opzetten van een post-infarctpoli.


Programmalijn Pijn op de Borst

Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij 80% van de patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn. Toch wordt er vaak naar de cardioloog verwezen. Zo blijkt uit het verbetersignalement ‘Zinnige Zorg Verbetersignalement Pijn op de borst’ van het Zorginstituut.

De focus van Connect in de komende programmaperiode ligt op de Juiste zorg op de juiste plek. Het middel daartoe is netwerkgeneeskunde in de regio. Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt?

Connect heeft hiertoe het initiatief genomen om het ideale transmurale zorgproces op te stellen. Dit wordt de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst (POB) genoemd. Deze leidraad beschrijft het zorgproces, de inhoudelijke basis staat omschreven in de relevante richtlijnen en standaarden. Naast de leidraad is een naadloos aansluitende patiëntenversie ontwikkeld. Deze patiëntenversie is gemaakt op basis van input van patiënten en wil patiënten inzicht geven in het zorgproces bij pijn op de borst. Zowel de leidraad als de patiëntenversie zijn bijna gereed!

De volgende fase is dat de leidraad en de patiëntenversie in een aantal Connect-regio's getest gaat worden. Want, levert een dergelijk zorgpad nu wel de juiste zorg op de juiste plek? En wat doet het met de patiëntervaringen? Dat zijn onderdelen die we graag willen weten. In het nieuwe jaar zullen we deze fase gaan starten en we houden u graag op de hoogte. Ook zal de leidraad na vaststelling voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.

Wilt u meer informatie over dit Connect-project of over Connect? Dan kunt u zich richten aan Ingrid van der Gun, programmamanager Connect via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


FMS: Neem belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg

De Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisarts Vereniging en InEen schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat belemmeringen zoals gegevensuitwisseling, bekostiging en muren tussen de verschillende lijnen moeten worden weggenomen om de juiste zorg op de juiste plek te bereiken.

Lees hier meer over de inhoud van de brief aan de Tweede Kamer


ZonMw-programma JZOJP: subsidiemogelijkheid voor Connect regio’s

ZonMw is van start gegaan met het programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ van ZonMw voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden.De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten: de Startimpuls, de Regio-impuls, de Uitvoeringsimpuls en de Voucher. Op 10 december start er een nieuwe subsidieronde.

Klik hier voor meer informatie


Aandacht voor NVVC Connect in het algemeen overleg Medisch zorglandschap

Joba van den Berg (CDA) heeft in het algemeen overleg Medisch zorglandschap aandacht gevraagd voor NVVC Connect. Aangegeven werd dat het programma NVVC Connect gericht is op de juiste zorg op de juiste plek en dat vele regio’s in Nederland hieraan participeren. Echter geeft ZonMw alleen subsidies voor regionale initiatieven waardoor opschaling verhinderd wordt. Gera de Grauw (Hartstichting) heeft contact gehad met Joba van den Berg en heeft benadrukt dat het inderdaad belangrijk is om de subsidieregeling bij ZonMw te verbreden.


Tot slot...
Heeft u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt terecht bij Ingrid van der Gun (programmamanager Connect): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bij Ilse Verstraaten (projectcoördinator Connect): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Connect Nieuwsbrief - Archief

NVVC Connect Nieuwsbrief september 2019

NVVC Connect Nieuwsbrief juni 2019

NVVC Connect Nieuwsbrief Q4 2018

NVVC Connect Nieuwsbrief Q2-3 2018

NVVC Connect Nieuwsbrief Q1 2018