Connect Nieuwsbrief


De Connect Nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.
U kunt zich hier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..   

NVVC Connect Nieuwsbrief 6 juni 2019

Inhoud190606 illustratie

             • Nieuwsbrief Connect
             • Nieuw programmaplan Connect in de maak!
             • Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst van start
             • Kick-off regio Den Bosch
             • Kick-off regio Bernheze
             • EU-parlementariër mevrouw Schreijer-Pierik bezoekt het Connect-team
             • Patiëntenfolder ‘Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen’ is nu beschikbaar
             • Het Hartfalen Spreekuur
             • Uitnodiging deelname aan commissies
             • Even voorstellen

Nieuwsbrief Connect
190606 ConnectVoor u ligt de eerste nieuwsbrief van Connect 2019. Connect zet zich in voor de beste zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. We kijken terug op een succesvol eerste half jaar met onder andere het Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst wat van start is gegaan, twee kick-offs in Den Bosch en in Bernheze en er is een nieuw programmaplan Connect in de maak. Ook heeft EU-parlementariër mevrouw Schreijer-Pierik het Connect-team bezocht!

 


Nieuw programmaplan Connect in de maak!
In 2018 is besloten om het programma Connect te gaan herijken. Er waren meerdere redenen voor deze herijking: enerzijds is de verwachting dat eind 2019 het merendeel van de regio's in de huidige programmalijnen participeren waardoor aanjagen minder nodig zal zijn. Anderzijds gaan regio's zich verder professionaliseren en verbreden waardoor er een andere behoefte ligt bij de regio's die meedoen aan Connect.
Daarnaast verandert het landschap van zorg om ons heen: netwerkgeneeskunde is op verschillende beleidsniveaus een speerpunt en met Zorg Op de Juiste Plek is er nu een mooi moment voor Connect om hier bij aan te sluiten. Gezien deze ontwikkelingen is het goed en nuttig om na te denken over een toekomstbestendig Connect. De projectgroepen van Connect worden uiteraard hierbij betrokken. Ook zijn en worden een aantal regio's hiertoe bevraagd. Het Connect-team hoopt eind 2019 een nieuw programmaplan aan u voor te leggen zodat we in 2020 een mooi programma kunnen lanceren waarin zorgorganisatie en samenwerken in de regio uiteraard centraal blijft staan!


Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst van start
Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij 80% van de patiënten blijkt het hart uiteindelijk nietde veroorzaker van de pijn. Toch wordt er vaak naar de cardioloog verwezen met een lange follow-up in de tweede lijn. Op welkemanier kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt? Hoe sneller de juiste diagnose bekend is, deste beter voor de patiënt. Hiermee voorkomen we onnodige gezondheidsschade en ervaart de patiënt aanzienlijk minderziektelast.
> Lees het complete nieuwsbericht
In het najaar is het concept leidraad POB gereed. Bent u einde van het jaar van plan hiermee aan de slag te gaan?
Neem contact op met Ingrid van der Gun, programmamanager Connect via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Kick-off regio Den Bosch
Op dinsdag 15 januari heeft in 's-Hertogenbosch de 13e kick-off NVVC Connect Hartfalen bijeenkomst plaatsgevonden.Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en apothekers hebben de handen ineengeslagen omde zorg voor patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren verder te verbeteren. De samenwerkingsafspraken zijn met namegericht op bieden van zorg op de juiste plaats, indien mogelijk in de eigen woonomgeving van de patiënt.Daarnaast is tijdens debijeenkomst het belang van e-health en netwerkzorg besproken. De kick-off is afgesloten met het tekenen van eenintentieverklaring tot verdere samenwerking. Hiermee is de regio opgenomen in het Connect programma en zal de cardiologischezorg in de toekomst verder verbeterd blijven worden.
190606 KO 01

> Lees verder


Kick-off regio Bernheze
Tijdens de 14e kick-off NVVC Connect Hartfalen bijeenkomst zijn de cardiologen enhuisartsen uit regio Bernheze de samenwerking aangegaan ter verbetering van de zorg voor patiënten met hartfalen. Centraal staat het behandelen van stabiele hartfalenpatiënten in de huisartsenpraktijk in plaats van in het ziekenhuis.Het ontwikkelen van één gezamenlijk patiëntendossier maakt monitoring op afstand door de cardioloog mogelijk. Het uiteindelijke doel is optimale afstemming van de zorg, minder afspraken in het ziekenhuis, minder opnames en betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Tijdens de bijeenkomst is door de cardiologen en huisartsen een intentieverklaring tot verdere samenwerking getekend.
190606 KO 02

> Lees verder


EU-parlementariër mevrouw Schreijer-Pierik bezoekt het Connect-team
Hartfalen in Nederland moet op de landelijke agenda van een ieder!

In 2018 is binnen de EU in Brussel door de ‘Heart FailurePolicy Nework’ het ‘Handbook of multidisciplinary and integrated heartfailurecare’ gelanceerd. Mevrouw Schreijer-Pierik zit namens het CDA in het Europees Parlement en tot haar portefeuille behoortonder andere Volksgezondheid. Marjan Aertsen en Marlies Niesing van de Connect projectgroep Hartfalen hebben aldaar contactgelegd met mevrouw Schreijer. Mevrouw Schreijer was erg benieuwd naar de organisatie van zorg rondom Hartfalen inNederland en daarom heeft zij 1 mei Connect bezocht.

Tijdens het overleg is er uitvoerig gesproken over de zorg in Nederland rondom Hartfalen. Er is gekeken naar de huidige getallenmaar ook naar de patiëntaantallen die ons te wachten staan. Deze indrukwekkende getallen illustreren de noodzaak om de zorgvoor deze patiëntengroep goed te organiseren. De wijze waarop Connect regio’s stimuleert om de zorg voor Hartfalen beter teorganiseren, ziet mevrouw Schreijer als een belangrijke motor. Het Connect programma is dus enthousiast ontvangen! Er zijnwaardevolle adviezen gegeven waar het Connect-team mee aan de slag gaat. Wordt vervolgd!!
190606 minister
Van links naar rechts: Mevrouw Schreijer-Pierik, Marc Valk (huisarts), Petra van Pol (programmavoorzitter Connect en cardioloog), Marjan van Aertsen (verpleegkundig specialist)


Patiëntenfolder ‘Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen’ is nu beschikbaar

190606 patientfolderDeze patiënteninformatie is ontwikkeld door IKNL in samenwerking met Harteraad en is bedoeld voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voorin aanmerking komen. Zorgverleners kunnen deze folders aan hun patiënten uitdelen en gebruiken bij bijvoorbeeld symposia, congressen,trainingen en presentaties inziekenhuizen.

> De folder is gratis te bestellen of te downloaden via de IKNL-shop

 


Het Hartfalen Spreekuur
Graag wijzen wij u op de multidisciplinaire nascholing “Het Hartfalen Spreekuur” module 2. Deze module 2 richt zich op debehandeling, comorbiditeiten, ICD en innovatieve ontwikkelingen. In 6 regio’s wordt casuïstiek behandeld door een multidisciplinair panel, bestaande uit een mix van twee cardiologen, een(kader)huisarts en/of een hartfalen verpleegkundige.
Tijdens het Hartfalen Spreekuur komen diverse vragen aan bod die zowel de inhoud maar ook de organisatie van de zorg betreffen.
Doelgroep van deze nascholing bestaat uit cardiologen, huisartsen en verpleegkundigen.
U kunt de nascholing volgen op de volgende data:> 18 juni Utrecht> 19 juni Zwolle/ Deventer> 20 juni Rotterdam> 24 juni Leiden


Uitnodiging deelname aan commissies
Begin 2020 staat er weer een hoop te gebeuren binnen Connect.Voor de volgende tijdelijke commissies zijn wij daarom op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren:Commissie Connect Magazine:- Beoordelen en meedenken over de inhoud van het te ontwikkelen magazine- Tijdsinvestering: 2 à 3 telefonische vergaderingenHet magazine zal begin 2020 worden uitgebracht. De organisa􀆟e ligt bij Connect, daarvoor worden geen werkzaamhedenvan u verwacht.Commissie Connect Congres- Meedenken over het programma en de sprekers van een te organiseren Connect congres in 2020- Tijdsinvestering: 4 à 6 meetings, waarvan 2 in Utrecht- Het congres zal begin 2020 plaatsvinden. De organisatie van deze dag wordt door Bureau NVVC verzorgd. Wij zoeken voor deze commissies een leuke mix van huisartsen, cardiologen en verpleegkundigen.
Enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Even voorstellen
190606 IlseMijn naam is Ilse Verstraaten en ik ben woonachtig in Breda. Per 1 april ben ik begonnen bij de NVVC als Projectcoördinator bij Connect en zal ik hetprogrammateam ondersteunen. Ik heb de master Health Economics, Policy& Law afgerond en daarnaast vakken van de master HealthcareManagement behaald. Gedurende mijn periode als stagiaire bij het Bravisziekenhuis en als onderzoeksassistent bij de Erasmus Universiteit heb ik projectervaring opgedaan op het gebied van anderhalvelijnszorg, kwetsbare ouderen en E-health. Vervolgens heb ik bij Vossius Consultancy gewerkt als zorgadministrateur en functioneel beheerder HiX. Ik kijk ernaar uit om met NVVC Connect de organisatie rondompatiëntenzorg voor hart- en vaatziekten verder te verbeteren.

Hartelijke groet,
Ilse Verstraaten


Tot slot...
Heetf u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt terecht bij Ingrid van der Gun (programmamanager Connect)of bij Ilse Verstraaten (projectcoördinator Connect).


Connect Nieuwsbrief - Archief

NVVC Connect Nieuwsbrief Q4 2018

NVVC Connect Nieuwsbrief Q2-3 2018

NVVC Connect Nieuwsbrief Q1 2018