Historie

NVVC Connect is het kwaliteitsproject van de Nederlandse Verenging voor Cardiologie (NVVC). Het gaat uit van een regionale aanpak en wordt uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Ook is de regionale patiëntenvereniging betrokken om met zijn allen de zorg voor de patiënt goed te organiseren. Het uitgangspunt is een sterke en goed samenwerkende keten. In april 2012 is de aftrap gegeven voor Connect Acuut Coronair Syndroom. Bij dit project is er uitgegaan van een uitrol van het project in de ambulanceregio’s in Nederland. De regio’s doorlopen de stappen van een verbetertraject. Zij maken een plan van aanpak en benoemen regionale speerpunten. De kick-off is de officiële aftrap in een regio. Per april 2015 zijn 17 ambulanceregio’s aangesloten bij Connect Acuut Coronair Syndroom. In het najaar 2014 is een start gemaakt met Connect Hartfalen en Connect Atriumfibrilleren. Bij deze thema’s is het ook het doel om in de regio’s de zorg te verbeteren waarbij ook regionale samenwerking het uitgangspunt is.