Over NVVC Connect

Doctors handshakeMissie
Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Eind 2011 is de NVVC gestart met NVVC Connect met als doel regionaal de organisatie rondom patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren, van goed naar beter. Dit gebeurt door informatie te delen, te zorgen voor een goede registratie en door het geven van een uitgebreide voorlichting. 

Programmalijnen
Er zijn drie programmalijnen bij Connect:
- Connect Acuut Coronair Syndroom
- Connect Hartfalen
- Connect Atriumfibrilleren

Doelstellingen
De algemene doelstellingen van Connect zijn:

 • kwalitatief goede en betrouwbare zorg
 • efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen
 • optimale afstemming tussen alle zorgverleners
 • de juiste patiënt, op de juiste plek, op het juiste moment
 • centraal registreren van de kwaliteitsindicatoren

Structuur Connect
De drie programmalijnen hebben elk een projectgroep, welke bestaat uit een multidisciplinaire groep. 
De stuurgroep van Connect wordt gevormd door:

 • Petra van Pol, programmavoorzitter NVVC Connect en projectleider Connect Hartfalen
 • Martin Hemels, projectleider Connect Atrium Fibrilleren
 • Maarten Jan Cramer, projectleider Connect Acuut Coronair Syndroom
 • Ed de Kluiver, thesaurier NVVC
 • Hans-Marc Siebelink, bestuurslid NVVC
 • Wia Timmerman, directeur NVVC Bureau
 • Ingrid van der Gun, Programmamanager Connect