Over NVVC Connect

Missie
Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Eind 2011 is de NVVC gestart met NVVC Connect met als doel regionaal de organisatie rondom patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren, van goed naar beter. Dit gebeurt door informatie te delen, te zorgen voor een goede registratie en door het geven van een uitgebreide voorlichting. Het is de bedoeling elke twee jaar extra aandacht te vragen voor een ander cardiologisch ziektebeeld. 

Dit zijn de thema’s:

  • Connect Acuut Coronair Syndroom
  • Connect Hartfalen
  • Connect Atriumfibrilleren


De algemene doelstellingen van Connect zijn:

  • kwalitatief goede en betrouwbare zorg
  • efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen
  • optimale afstemming tussen alle zorgverleners
  • de juiste patiënt, op de juiste plaats, op de juiste plek, op het juiste moment
  • centraal registreren van de kwaliteitsindicatoren

Doctors handshake

NVVC Connect