Privacy policy

Als Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVVC houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG. 

In het kort:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
 • wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming mocht die vereist zijn voor verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden, waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:

 • Inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers:
 • het laten overdragen van u persoonsgegevens aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij;
 • het intrekken van gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

De volledige tekst kunt u nalezen in de:Privacy policy

Als NVVC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies
De NVVC maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen de computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

De NVVC maakt gebruik van:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan de leden de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar zij om hebben gevraagd. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat leden na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw behoeven in te loggen. Leden kunnen zich niet voor functionele cookies afmelden
 • Eigen cookies . Eigen cookies zijn door of voor de NVVC gemaakt en plaatst de NVVC op de computer, tablet of telefoon van het lid. Uitsluitend de NVVC heeft toegang tot deze cookies.
 • Cookies van derden. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. De NVVC heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.