Pijn op de borst

Aanleiding
Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij 80% van de patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn. Toch wordt er vaak naar de cardioloog verwezen met een lange follow-up in de tweede lijn. Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt?

Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de borst
Hoe sneller de juiste diagnose bekend is, des te beter voor de patiënt. Hiermee voorkomen we onnodige gezondheidsschade en ervaart de patiënt aanzienlijk minder ziektelast. De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Angina Pectoris geeft de inhoudelijke antwoorden op deze vragen. Deze LTA wordt op dit moment ontwikkeld door onder andere de NVVC en het NHG. Omdat het in de praktijk niet altijd goed lukt om LTA’s goed te implementeren, heeft NVVC-Connect de handschoen opgepakt om het ideale zorgproces op te stellen voor patiënten met pijn op de borst waarbij de LTA inhoudelijk leidend is. Dit wordt de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst (POB) genoemd. Waar de LTA ‘zegt’ welke interventies gedaan moeten worden geeft de Leidraad Zorgproces aan wat er wanneer (en eventueel door wie) moet gebeuren om ook daadwerkelijk de juiste uitkomsten voor de patiënt te bereiken.

Verbreding Connect-ACS
De ontwikkeling van deze Leidraad kan gezien worden als verbreding van Connect ACS (Acuut Coronair Syndroom). Dit initiatief is inmiddels landelijk uitgerold. Omdat lang niet alle POB-patiënten een acute zorgvraag hebben, zullen de LTA en de leidraad POB een grotere doelgroep dienen. Het zorgpad ACS is een ‘afslag’ die genomen kan worden vanuit de leidraad POB.

Projectgroep
De kerngroep bestaat uit cardiologen voorgedragen door de commissie Kwaliteit van de NVVC. Het NHG heeft een tweetal (kader)huisartsen hart- en vaatziekten (NHG) afgevaardigd en uiteraard is ook de patiëntenvereniging betrokken (Harteraad). Voor specifieke deelonderwerpen van de leidraad worden ook andere relevante beroepsgroepen gevraagd mee te denken binnen dit ontwikkelproces. Bijvoorbeeld de radiologen, triagisten, ambulance etc. betrokken. De projectgroep wordt voorgezeten door dr. Greetje de Grooth, cardioloog in het LUMC.

Wilt u meer informatie over dit Connect traject? Neem dan contact op Ingrid van der Gun, programmamanager Connect via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.