NVVC Connect

Toolkit Subsidieaanvraag Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek

Gaat u een subsidieaanvraag schrijven om juiste hartzorg op de juiste plek voor mensen met atriumfibrilleren of hartfalen te kunnen gaan implementeren in uw regio, dan bent u op de goede pagina beland.

Wij bieden u op deze pagina enkele documenten aan die u ter inspiratie kunt gebruiken voor uw aanvraag en ook verwijzen we naar de meest recente richtlijnen en kwaliteitstandaarden, die u kunt gebruiken voor het actualiseren van uw RTA. Download ook het document “een subsidie aanvraag in 8 weken samen met NVVC Connect”, zo kunt u lezen waar we u kunnen ondersteunen bij de subsidieaanvraag.

Gedurende de subsidieperiode gebruikt u als Connect regio een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus om uw geactualiseerde en doorontwikkelde RTA te implementeren en de voortgang hiervan te monitoren en evalueren. Op basis hiervan stuurt u tijdens de subsidieperiode bij om te komen tot een optimale implementatie. Voor het monitoren en evalueren gebruikt u indicatoren die inzicht geven in het verbeterproces.

Meer over de PDCA cyclus en de indicatoren leest u hier

Toolkit subsidieaanvraag Atriumfibrilleren

Hier vindt u documenten ter inspiratie voor uw subsidieaanvraag 

Toolkit subsidieaanvraag Hartfalen

Hier vindt u documenten ter inspiratie voor uw subsidieaanvraag