NVVC Connect
Toolkit Subsidieaanvraag Algemeen 

Juiste Hartzorg op de juiste plek 

Hier vindt u enkele tips en handvatten voor uw subsidieaanvraag.


1. Tips voor het invullen van het aanvraagformulier

ZonMw heeft in deze tweede subsidieronde een uitgebreid aanvraagformulier in de mijn ZonMw omgeving voor u klaar staan. Wij hebben voor u het aanvraagformulier gedownload en voorzien van enkele suggesties, tips en mogelijkheden voor het invullen. U kunt het formulier downloaden en naast uw eigen aanvraag leggen: 

Tips en suggesties invullen aanvraagformulier


2. Format Letter of Commitment en Samenwerkingsovereenkomst

Bij het indienen van uw aanvraag wordt u gevraagd diverse documenten toe te voegen waaronder letter of commitment alsmede een samenwerkingsovereenkomst. Wij hebben voor beiden een format beschikbaar:


3. Actieve patiëntparticipatie

Wilt u gebruik maken van de expertise van Harteraad dan is dat mogelijk. Harteraad denkt graag met u mee om samen met u de actieve patiëntparticipatie binnen uw subsidieaanvraag vorm te geven. Om een participatie met impact te realiseren leiden zij voor u  ervaringsdeskundigen op binnen uw regio. Samen met NVVC Connect, Harteraad en ervaringsdeskundigen bekijkt u waar in het proces en met welke rol de patiënt optimaal kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg rondom hartfalen en atriumfibrilleren. U kunt hier mogelijk nog gebruik van maken: Lees hier meer over patiëntparticipatie of luister naar de online presentatie van Harteraad.


4. Activiteiten voor het implementeren van de RTA: welke?

NVVC Connect heeft een tool/stappenplan van activiteiten benoemd, die aanbevolen worden bij het implementeren van een RTA, u vindt deze in het document: 


5. Het vormgeven van de PDCA cyclus? De minimale indicatorenset met meetinstrument

Om te monitoren of de implementatie van de RTA wel volgens plan verloopt, wordt u in de aanvraag gevraagd om de PDCA-cyclus te beschrijven waarbij u gebruik moet maken van minimale indicatorenset die door NVVC Connect is vastgesteld. Vermeld in uw aanvraag de 3 verplichte indicatoren, die door NVVC Connect zijn opgesteld. Beschrijf per indicator hoe u denkt een verbetering te bereiken en hoe u dit gaat meten. U kunt dit natuurlijk uitbreiden met regio specifieke indicatoren en uitkomstgerichte indicatoren, deze dienen echter niet ter vervanging van de indicatoren van NVVC Connect. U vindt deze indicatorenset en de bijbehorende meetinstrumenten onder JZOP-Indicatoren.


6. Begroting

ZonMw heeft diverse informatiefilmpjes gemaakt over het invullen van de begroting.


7. Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Anja de Bruin, programmaleider Impuls Hartzorg, adebruin@nvvc.nl of 06 52 44 25 34.