NVVC Connect

Toolkit Subsidieaanvraag Algemeen 

Juiste Hartzorg op de juiste plek 

1. FORMAT IMPLEMENTATIEPLAN


Actieve patiëntparticipatie: hoe dan? 

Heeft u nog geen klankbord ingericht, geen cliëntenraad beschikbaar of idee hoe u participatie van patiënten met impact kan realiseren? Harteraad denkt graag met u mee om samen met u de actieve patiëntparticipatie binnen uw subsidieaanvraag vorm te geven. Om participatie met impact te realiseren leiden zij ervaringsdeskundigen op uit uw regio en bepaalt u samen met NVVC Connect, Harteraad en de ervaringsdeskundigen waar in het proces en met welke rol de patiënt optimaal kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg rondom hartfalen en atriumfibrilleren.
U kunt hier mogelijk nog gebruik van maken.
Lees meer in dit document over patiëntparticipatie (PDF)


Activiteiten voor het implementeren: welke?

NVVC Connect heeft een tool/stappenplan van activiteiten benoemd, die aanbevolen worden bij het implementeren van een RTA, u vindt deze in het document Implementatiefase & activiteiten (PDF).

Om te monitoren of de implementatie van de RTA wel volgens plan verloopt, wordt u in het format implementatieplan gevraagd om de PDCA cyclus te beschrijven. Vanuit Connect hebben wij hier een minimale indicatorenset voor vastgesteld. U kunt dit uitbreiden met regio specifieke indicatoren en uitkomstgerichte indicatoren.

     

2. HET AANVRAAGFORMULIER

ZonMw vraagt op het aanvraagformulier naar aanvullende informatie over uw project, zoals of u de RTA actualiseert, hoe u data gaat verzamelen en hoe uw project aansluit bij JZOJP. Wij hebben enkele handvatten gemaakt voor het beantwoorden van de vragen:
Projectinformatie beschrijven in het aanvraagformulier (PDF)


Toolkit Subsidieaanvraag Atriumfibrilleren

Hier vindt u de toolkit Subsidieaanvraag Atriumfibrilleren.

Toolkit Subsidieaanvraag Hartfalen

Hier vindt u de toolkit Subsidieaanvraag Hartfalen.

Regionale protocollen (RTA's)

Hier vindt u de RTA's van AF Connect regio's.
Hier vindt u de RTA's van HF Connect regio's.

Toolkit Kennisdeling

Hier vindt u educatiemateriaal en voorlichtingsmateriaal.