NVVC Connect

Toolkit Subsidieaanvraag Atriumfibrilleren 

Juiste Hartzorg op de juiste plek 

Screening & Optimaal behandelen van atriumfibrilleren. Hoe dan?

Het eerder opsporen van mensen met (niet herkend) atriumfibrilleren en optimaliseren van de behandeling van mensen met atriumfibrilleren kan op verschillende manieren ingebed worden in het zorgproces. De handreiking “Screening en Behandelingsoptimalisatie AF, ter voorkoming van beroertes en andere AF-gerelateerde complicaties” is in 2021 verschenen. U vindt hier inspiratie en de meest effectieve scenario’s voor het optimaal inrichten van regionale screening en behandeling. 


Regionaal Transmurale Afspraken actualiseren en/of door ontwikkelen. Is dat nodig?

Om juiste hartzorg op de juiste plek goed in te richten met specifieke aandacht voor het eerder opsporen en het nog optimaler behandelen van mensen met atriumfibrilleren is het belangrijk om aan te sluiten bij de vigerende richtlijnen, standaarden en kwaliteitsdocumenten. Het actualiseren/door ontwikkelen van uw regionale transmurale afspraken op basis van de meest recente kwaliteitstandaarden kan deel uitmaken van uw subsidie aanvraag. Check uw RTA op basis van onderstaande documenten:

1.  NHG standaard Atriumfibrilleren 2017 [herzieningstraject start maart 2022]

2.  ECS  Guidelines for Management of Atrial Fibrillation van de European Society of Cardiology 2020.


Juiste Zorg op de Juiste Plek

Om juiste hartzorg op de juiste plek te kunnen organiseren heeft de Federatie Medische Specialisten in samenwerking met de LHV diverse formats en een handreiking geschreven die u kunt gebruiken ter inspiratie. 

  • Het format projectplan I 2019  is een format voor de eerste uitwerking van een idee of plan van medisch specialisten en huisartsen die gezamenlijk aan de slag willen
  • Het format projectplan II 2019  is een format om inzicht te krijgen het project behelst, welke kosten en investeringen hiermee gemoeid zijn en welke financiële - resultaten worden beoogd. 

Transmurale bekostiging

Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren, moeten zorgprofessionals over de lijnen heen kunnen samenwerken met andere professionals. Met meer financieringsmogelijkheden stimuleert de NZa deze transmurale zorg.  In een tweetal factsheets van de NZa wordt beschreven hoe die mogelijkheden eruitzien:

  • De factsheet Transmurale samenwerking beschrijft onder meer hoe zorgverleners transmurale samenwerking kunnen bekostigen.
  • De factsheet Onderlinge dienstverlening beschrijft hoe je externe expertise kunt financieren, en zo kunt bijdragen aan de continuïteit van zorg en onnodige doorverwijzingen kunt voorkomen. 


Toolkit Subsidieaanvraag Algemeen

Hier vindt u de toolkit Subsidieaanvraag Algemeen.

Toolkit Subsidieaanvraag Hartfalen

Hier vindt u de toolkit Subsidieaanvraag Hartfalen.

Toolkit Kennisdeling

Hier vindt u educatiemateriaal en voorlichtingsmateriaal.

Regionale protocollen

Hier vindt u de regionale protocollen (RTA's) van andere AF Connect regio's.