NVVC Connect

Toolkit Subsidieaanvraag Hartfalen

Juiste Hartzorg op de juiste plek 

Telebegeleiding bij mensen met hartfalen. Hoe organiseer je dat?

Het eerder opsporen maar nog meer het optimaliseren van de behandeling van mensen met hartfalen kan op verschillende manieren plaatsvinden, mogelijk ook door telemonitoring. De Federatie Medisch Specialisten heeft gezamenlijk met relevante partijen de implementatiekaart telebegeleiding hartfalen ontwikkeld. Dit geeft handvatten om telebegeleiding van patiënten met hartfalen succesvol in uw regio te implementeren. 

               

Regionaal Transmurale Afspraken actualiseren en/of door ontwikkelen. Is dat nodig?

Om juiste hartzorg op de juiste plek goed in te richten met specifieke aandacht voor het eerder opsporen en het nog optimaler behandelen van mensen met hartfalen is het belangrijk om aan te sluiten bij de vigerende richtlijnen, standaarden en kwaliteitsdocumenten. Het actualiseren/doorontwikkelen van uw regionale transmurale afspraken op basis van de meest recente kwaliteitstandaarden kan deel uitmaken van uw subsidieaanvraag. Check uw RTA op basis van onderstaande documenten:


1.  LTA Hartfalen 2015 

2. NHG standaard hartfalen 2021

3. ESC guidelines heart failure 2021 (deze zijn nog niet vertaald naar de Nederlandse situatie)


Juiste Zorg op de Juiste Plek

Om juiste hartzorg op de juiste plek te kunnen organiseren heeft de Federatie Medische Specialisten in samenwerking met de LHV diverse formats en een handreiking geschreven die u kunt gebruiken ter inspiratie. 

  • Het format projectplan I 2019  is een format voor de eerste uitwerking van een idee of plan van medisch specialisten en huisartsen die gezamenlijk aan de slag willen
  • Het format projectplan II 2019  is een format om inzicht te krijgen het project behelst, welke kosten en investeringen hiermee gemoeid zijn en welke financiële - resultaten worden beoogd. 

Transmurale bekostiging

Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren, moeten zorgprofessionals over de lijnen heen kunnen samenwerken met andere professionals. Met meer financieringsmogelijkheden stimuleert de NZa deze transmurale zorg.  In een tweetal factsheets van de NZa wordt beschreven hoe die mogelijkheden eruitzien:

  • De factsheet Transmurale samenwerking beschrijft onder meer hoe zorgverleners transmurale samenwerking kunnen bekostigen.
  • De factsheet Onderlinge dienstverlening beschrijft hoe je externe expertise kunt financieren, en zo kunt bijdragen aan de continuïteit van zorg en onnodige doorverwijzingen kunt voorkomen. 


Toolkit Subsidieaanvraag Algemeen

Hier vindt u de toolkit Subsidieaanvraag Algemeen.

Toolkit Subsidieaanvraag AF

Hier vindt u de toolkit Subsidieaanvraag Atriumfibrilleren.

Regionale protocollen

Hier vindt u de regionale protocollen (RTA's) van andere HF Connect regio's.

Toolkit Kennisdeling

Hier vindt u educatiemateriaal en voorlichtingsmateriaal.