NVVC Connect
Tweede subsidieronde

NVVC Connect feliciteert de 7 Connect-regio’s die subsidie ontvangen voor de verbetering van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen


Deze maand is aan zeven NVVC Connect-regio’s elk tot € 75.000,- subsidie toegekend om de juiste hartzorg op de juiste plek te realiseren voor patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen. Zij ontvangen deze subsidie vanuit de tweede ronde van de gezamenlijke subsidieoproep van de Hartstichting en ZonMw: Regio-impuls Hartzorg


Deze subsidieoproep is het resultaat van de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek tussen de Hartstichting en het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Samen de juiste zorg op de juiste plek zorg leveren
Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij het netwerkprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, NVVC Connect, konden subsidie aanvragen voor het implementeren van regionale transmurale afspraken. Om de afspraken te implementeren brengen de regio’s relevante partijen bij elkaar, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen, verpleegkundigen, thuiszorg en patiënten. Hierdoor komt de patiënt in contact met díe zorgverlener of ondersteuner die op dat moment de beste bijdrage aan de zorg- of ondersteuningsbehoefte kan leveren. Dit moet leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen of atriumfibrilleren.

Maatwerk in elke Connect-regio
De zeven Connect-regio’s gaan de komende twee jaar aan de slag met het implementeren van de afspraken. Daarbij hebben de regio’s hun eigen focus. Zo zijn er bijvoorbeeld regio’s die extra aandacht besteden aan het verkleinen van gezondheidsverschillen door in te zetten op het verbeteren van zorg voor mensen met een lage sociaal economische status. Drie regio’s richten zich op de behandeling van hartfalen, twee op atriumfibrilleren en twee regio’s richten zich op beide aandoeningen. Een samenvatting van de projecten staat in de projectendatabank van ZonMw. De Connect-regio’s worden tijdens de subsidieperiode ondersteund bij de implementatie door NVVC Connect vanuit het consortium Impuls Hartzorg waarin NVVC, NHR, InEen, Harteraad en DCVA nauw samenwerken.

 

Over de samenwerking

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance. Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren.