NVVC Connect

Kwaliteitscyclus

Hier vindt u documenten die als basis kunnen dienen voor het opzetten van een kwaliteitscyclus waarmee u blijvend juiste zorg op de juiste plek projecten kunt evalueren en optimaliseren. 

  • De NVVC werkt nauw samen met de Nederlandse Hart Registratie (NHR).  Klik hier voor meer informatie over deze kwaliteitsregistratie. Voor atriumfibrilleren wordt hiertoe nauw samengewerkt met het landelijk onderzoeksproject DUTCH-AF. Klik hier voor de handboeken van atriumfibrilleren en hartfalen. 
  • Om de behandeling van hartfalen optimaal uit te voeren volgens de huidige richtlijnen kan het helpen dat behandelaars feedback krijgen over hun eigen handelen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de huisartsen indicatoren hartfalen