NVVC Connect

Acuut Coronair Syndroom 100%NL!

Op woensdag 30 oktober vond de jaarlijkse Connected ACS bijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst waren 14 ambulanceregio’s aanwezig en werden ervaringen uitgewisseld, resultaten gedeeld en toekomstplannen besproken. De bijeenkomst werd bezocht door cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, onderzoekers en zorgmanagers.

Gedurende de middag is het hele spectrum van ACS netwerkgeneeskunde de revue gepasseerd: de huisarts als sneltest bij pijn op de borst, triage ACS in de ambulancezorg, hartrevalidatie en de ontwikkeling en proefimplementatie Leidraad Pijn op de Borst. Dit jaar was de bijeenkomst extra bijzonder, want de laatste regio’s hebben zich aangesloten bij Connect ACS! Hiermee is de infrastructuur van Connect compleet geworden en kan in iedere regio in Nederland verder worden gewerkt aan kennisdeling en het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom Acuut Coronair Syndroom. Connect is trots op het feit dat nu alle ACS-regio’s zich hebben aangesloten aan het Connect-programma waarvoor veel dank aan onze regio’s.

Bovendien zijn de resultaten van de inventarisatie naar de organisatie van zorg van de post-infarct polikliniek bediscussieerd en zijn de vervolgstappen ter verbetering besproken. In 2020 willen we dit verder in de regio’s gaan oppakken. Dit alles in het kader van de juiste zorg op de juiste plek voor hart- en vaatpatiënten!

v.l.n.r.: Nelleke Telgt (cardioloog Dijklander Ziekenhuis), Joris Aarts (arts onderzoeker Radboudumc), Bas van der Hoeven (cardioloog Haaglanden Medisch Centrum), Sander de Vos (cardioloog Bernhoven), Diego Odekerken (cardioloog Spaarne Gasthuis), Nancy Colman (cardioloog OLVG), Maarten-Jan Cramer (cardioloog en projectleider Connect ACS)