NVVC Connect

Succesvolle kick-off Atriumfibrilleren voor de regio Gelderse Vallei!

Samen (nog) betere zorg leveren voor patiënten met atriumfibrilleren in de Gelderse Vallei. Dat doel stond centraal tijdens de Kick-off Atriumfibrilleren in Ede op 4 december. Samen met Huisartsen Gelderse ValleiZiekenhuis Gelderse ValleiAntistollingscentrum Gelderse Vallei, Apothekers Gelderse Vallei, Menzis en Mura zorgadvies heeft de regio onder de paraplu van de Regionale Zorgagenda gewerkt aan Regionale Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren. Tijdens de feestelijke kick-off zijn de afspraken gelanceerd. De overweldigende opkomst vanuit bovenstaande partijen tijdens kick-off toont aan dat de betrokkenheid groot is!     

De regio treedt tevens toe tot het landelijk netwerkprogramma ' Connect'  wat zich richt op de juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie. Daarmee valt de regio onder een landelijk netwerk om de beweging juiste zorg op de juiste plek vorm te geven.

Juiste zorg op de juiste plek: ook als het om het hart gaat!
De regionale transmurale afspraken zorgen ervoor dat er helderheid is over het moment van verwijzen en terugverwijzen. Bovendien verbeteren door deze samenwerking, de communicatie en afstemming door de lijnen heen. Een intensievere samenwerking tussen cardiologen en huisartsen stimuleert snelle en juiste diagnostiek en het bepalen van de juiste behandeling voor de individuele patiënt, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.     

“Om te zorgen dat iedereen ook in de toekomst de beste zorg krijgt, hebben we afspraken gemaakt over welke patiënten het beste in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, en welke door de huisarts.”

Voorafgaand aan de kick-off zijn de POH’s van verschillende huisartspraktijken geschoold. Zij krijgen een belangrijke rol in het opsporen en voorlichten van patiënten. De deelnemers waren enthousiast over de scholing: “inhoudelijk, praktisch, daar kunnen we mee aan de slag!”. Een van de sprekers was een patiënt, hij nam ons mee op zijn ‘patiëntreis’. Hij vertelde boeiend over zijn ervaringen nadat bij hem atriumfibrilleren was geconstateerd. Voor de deelnemers confronterend en zeer leerzaam! Het inhoudelijke programma van de bijeenkomst werd op ludieke wijze afgesloten door Sint en Piet met een oproep richting de huisartsen om toch vooral de (her)scholing ‘ECG beoordelen’ te volgen.

Ondertekening intentieverklaring
Afsluitend werd overgegaan tot het tekenen van de intentieverklaring tot verdere samenwerking in de toekomst op het gebied van atriumfibrilleren. Deze verklaring is ondertekend door:

o  Qudrat Alikhil, kaderhuisarts hart-en vaatziekten, huisartsen Gelderse Vallei

o  Ronald Walhout, cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei

o  Christiaan Daniëls, voorzitter apothekers Gelderse Vallei

o  Netteke Ludwig, accountmanager Menzis

o  Paul de Vries, manager zorg en bedrijfsvoering Ziekenhuis Gelderse Vallei

o  Bianca Looise, manager Ketenzorg & Innovatie huisartsen Gelderse Vallei

o  Martin Hemels, cardioloog Rijnstate, projectleider NVVC Connect

Mooi dat velen aanwezig waren en we nu de stap van kick-off naar kick-on kunnen zetten!


v.l.n.r.: Christiaan Daniëls, Ronald Walhout, Qudrat Alikhil, Bianca Looise, Netteke Ludwig, Martin Hemels en Paul de Vries