NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Succesvolle kick off Hartfalen regio West-Brabant

Patiënten met stabiel hartfalen dichter bij huis dezelfde kwaliteit van zorg verlenen. Dat is een doel dat de cardiologen van het Bravis ziekenhuis en de huisartsen in de regio met elkaar willen bereiken. Het is voor deze patiëntengroep vaak lastig (vermoeiend) om naar het ziekenhuis te komen voor periodieke controles. Die energie zouden ze liever stoppen in leuke dingen. Zoals een wandeling of een bezoek aan (klein)kinderen. Op donderdag 23 januari vond er een grote regionale bijeenkomst plaats waarin het startschot werd gegeven om dit te realiseren.


Juiste zorg op de juiste plek
Voor deze patiënten is de huisarts samen met de praktijkondersteuner prima in staat om dezelfde kwaliteit van zorg te verlenen als de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige. Het is erg fijn dat de patiënt straks ‘om de hoek’ terecht kan voor deze zorg. Na een klein jaar van voorbereidingen starten we nu met de het overbrengen van de eerste patiënten ‘naar de eerste lijn’. Dat doen we in de huisartsenpraktijken Nieuw Gastel, De Grebbe en Dintelzorg. In totaal betreft dit 10 huisartsenpraktijken. Zodra dit goed loopt, volgt de rest van de regio.

Kennisoverdracht
De genoemde huisartsenpraktijken zijn eind 2019 geschoold door Bravis. Tijdens de grote kick off bijeenkomst donderdag jl. hebben ook alle andere regionale geïnteresseerde huisartsen en POH’ers de scholing gevolgd. Naast deze kennisoverdracht worden de huisartsenpraktijken ook begeleid in het inbedden van deze zorg in  hun praktijken.

Vangnet
Door de nauwe samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, is het voor de huisarts en praktijkondersteuners op een laagdrempelige manier mogelijk om de deskundigen binnen Bravis om advies te vragen. Bijvoorbeeld door een telefoontje of een meekijkconsult. En als het niet goed lukt om de patiënt in de eerste lijn goed te behandelen, dan kan de patiënt uiteraard altijd verwezen worden naar de hartfalenpoli.

NVVC-Connect
Deze mooie samenwerking is donderdag bekrachtigd met een handtekening van de betrokken partijen: Zorggroep West-Brabant (huisartsen), Bravis ziekenhuis en NVVC-Connect. NVVC-Connect is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie waarin regionale samenwerking gestimuleerd wordt.


Op de foto v.l.n.r.: Dragica Vukosavljevic (kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten ZGWB), Senan Hammadi (cardioloog Bravis ziekenhuis), Susan Stam (Medisch Directeur ZGWB), Petra van Pol (Programmavoorzitter NVVC-Connect Hartfalen).