NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuwsberichten

Connect Symposium 11 maart 2020

Na een zorgvuldige afweging heeft het NVVC Bestuur helaas moeten besluiten het NVVC Connect symposium op woensdag 11 maart aanstaande niet door te laten gaan.

Vanuit de organisatie hebben wij de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet gevolgd. De NVVC sluit zich aan bij het advies van het RIVM. Daarnaast hebben we signalen ontvangen dat meerdere zorginstellingen hun zorgprofessionals het verzoek doen geen bijeenkomsten met zorgverleners buiten de instelling bij te wonen.

Ondanks dat er de afgelopen periode hard gewerkt is om een mooi en relevant programma op te stellen waarin verschillende aspecten rondom de Juiste zorg op de juiste plek voor hartpatiënten aan bod komen, zien we ons dus helaas genoodzaakt dit besluit te nemen.

We beraden ons momenteel over de vervolgstappen, waarbij we de mogelijkheid van uitstel open laten zodat alsnog het symposium en de aftrap van de nieuwe programmaperiode voor NVVC Connect doorgang kunnen vinden. Zo gauw we daarover meer duidelijkheid hebben informeren we u.
Vanzelfsprekend hopen we bij uitstel ook op uw komst!Met vriendelijke groet,

Mede namens Petra van Pol,programmavoorzitter NVVC Connect

Prof dr. A.C. van Rossum,voorzitter NVVC Bestuur