NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Netwerkgeneeskunde bij hartfalen: Hoe doe je dat?

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en onnodige verwijzingen voorkomen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde nou concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten in deze nieuwe implementatiekaart alle stappen op een rij.  

Transmurale afspraken

De implementatiekaart geeft handvatten voor het inrichten van een regionaal netwerk voor zorg voor patiënten met hartfalen. Aan de basis van dit netwerk staan de transmurale afspraken. In de kaart wordt beschreven welke professionals betrokken moeten zijn bij dit netwerk, welke patiënten hier baat bij hebben en hoe het zorgpad voor deze patiënten verandert door dit netwerk. Ook beschrijft de kaart welke stappen je moet nemen bij het inrichten van dit netwerk en hoe de financiering kan lopen.

 

Connect

Het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is als uitgangspunt genomen voor deze kaart. Connect ondersteunt regio’s bij het inrichten van een regionaal netwerk door kennis te delen en knelpunten landelijk te agenderen. 

 

Meer implementatiekaarten volgen
De Federatie en de NVZ publiceren komende maanden meerdere implementatiekaarten. Met deze implementatiekaarten worden handvatten geboden om JZOJP-initiatieven te implementeren.