NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Nieuw bestuur NVVC Connect

In augustus 2020 zal NVVC Connect een andere structuur krijgen om de volgende fase van het Connect programma te begeleiden. Een drietal commissies zal worden ingesteld (Commissie Landelijk, Commissie Regionaal en Commissie Innovatie) onder een nieuw bestuur. Het nieuwe NVVC Connect bestuur neemt daarmee het stokje over van de huidige stuurgroep die bestond uit Petra van Pol als voorzitter, Martin Hemels (voor Connect-AF), Maarten-Jan Cramer (voor Connect-ACS) en Dirk Lok (voor Connect-HF). Het NVVC bestuur is verheugd te kunnen melden dat cardioloog en oud-Federatie voorzitter Marcel Daniëls aantreedt als voorzitter van het nieuwe NVVC Connect bestuur. Martin Hemels blijft als bekend gezicht van Connect de komende programmaperiode als bestuurslid én voorzitter commissie Regionaal. Marcel van der Linde, huidig voorzitter BBC, is enthousiast over het Connect programma en heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid én voorzitter commissie Landelijk. Bas van der Hoeven, cardioloog in het HMC, wordt bestuurslid en voorzitter commissie Innovatie. Tot slot heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) besloten een huisarts af te vaardigen voor het bestuur van NVVC Connect. Dit is een lang gekoesterde wens want draagvlak bij de huisartsen brengt een succesvol NVVC Connect dichterbij.

Marcel Daniëls

Marcel Daniëls is cardioloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch en onlangs afgetreden als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Marcel Daniëls is daarmee voor vele zorgverleners én beleidsmakers een bekend gezicht. Het NVVC-bestuur is dan ook verheugd dat Marcel Daniëls zich beschikbaar heeft gesteld als voorzitter van het Connect bestuur. 
Connect staat de komende programmaperiode voor een grote uitdaging: na een periode van aanjagen zal Connect zich richten op duurzame regionale netwerken, innovatie in netwerkgeneeskunde en borging van Juiste Zorg Op de Juiste Plek binnen de cardiologie. Dit vereist een verandering van de koers en activiteiten van Connect.  Een ervaren bestuurder met een groot én relevant netwerk is daarbij van zeer grote waarde.

“Het is een fijn gevoel om binnen de NVVC een vervolg te kunnen geven aan de onderwerpen waar ik de laatste jaren landelijk sterk bij betrokken ben geweest. Met NVVC Connect kunnen we laten zien hoe de cardiologie invulling geeft aan het begrip netwerkgeneeskunde en hoe we ons betrokken voelen bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorg met oog voor kwaliteit en doelmatigheid.”

Martin Hemels, cardioloog in het Rijnstate ziekenhuis en RadboudUMC, is al jaren een vertrouwd gezicht binnen Connect en daarmee bekend met de huisartsen en cardiologen van de Connect regio’s. Het bestuur is verheugd dat Martin zich in blijft zetten voor Connect, want dit is van belang voor de continuïteit en voor het draagvlak van Connect. 

Martin zal samen met een huisarts van het NHG de commissie Regionaal vorm gaan geven.

Martin Hemels

Marcel van der Linde


Connect gaat zich de komende vijf jaar niet alleen vanuit het regionaal perspectief richten op netwerkgeneeskunde, maar spreekt nadrukkelijk ook haar koepelfunctie aan om netwerkgeneeskunde in de cardiologie verder te brengen. Dit zal worden geleid door Marcel van der Linde, cardioloog in het Nij Smellinghe ziekenhuis. 
Als bestuurslid en voorzitter van de Connect commissie Landelijk gaat hij zich inzetten voor duurzame netwerken waarbij borging van netwerkzorg centraal staat. Marcel van der Linde is op dit moment voorzitter van de BBC en heeft onder andere een actieve rol bij de FMS op het gebied van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 


De nieuwe koers van Connect en de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek biedt ruimte voor innovaties. Daarbij zijn onder andere Zorg op afstand en patiëntparticipatie relevante thema’s. Het is belangrijk om innovaties goed in te bedden in regionale netwerken zodat het echt bijdraagt aan de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. 

Deze programmalijn van Connect zal worden geleid door Bas van der Hoeven, cardioloog in het Haaglanden Medisch Centrum en bekend met innovaties in zorgnetwerken. Bas heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van 1,5-lijnszorg, waarbij patiënten meer zorg dichtbij huis krijgen. 

Bas van der Hoeven

Tot slot
Het NVVC-bestuur is verheugd met dit nieuwe bestuur voor NVVC Connect en heeft er alle vertrouwen in dat zij het Connect programma via de nieuwe inrichting succesvol verder zal ontwikkelen.

Bij deze wil het bestuur ook haar grote dank uitspreken voor de aftredende stuurgroep- voorzitter en de 3 projectleiders. Zij hebben zich jarenlang ingezet om netwerkgeneeskunde in de cardiologie op de kaart te zetten en te werken aan goede transmurale zorg voor patiënten met ACS, Hartfalen en Atriumfibrilleren. Hiermee hebben zij een solide basis gelegd, waarop het nieuwe bestuur kan voortbouwen.


Heeft u een vraag?  Mail uw vraag naar connect@nvvc.nl

Het Connect-bestuur wordt ondersteund door de programma manager en de projectcoördinator van NVVC Connect.