NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

NVVC Connect start proefimplementatie voor patiënten met pijn op de borst 

Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij het merendeel van deze patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn en hoeft de patiënt eigenlijk niet naar de cardioloog toe. Toch wordt er vaak naar de cardioloog verwezen met een lange follow-up in de tweede lijn en onrust bij de patiënt als gevolg. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt en de kwaliteit van zorg toeneemt? Dat is de vraag die centraal staat binnen het Connect-traject van Pijn op de borst.

 

Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de borst en proefimplementatie

Hoe sneller de juiste diagnose bekend is, des te beter voor de patiënt. Door een goed proces van herkennen, triageren, juist verwijzen en afstemmen in het netwerk krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek. Hiermee voorkomen we onnodige gezondheidsschade en ervaart de patiënt aanzienlijk minder ziektelast. Connect heeft in 2019 de handschoen opgepakt om voor patiënten met pijn op de borst het ideale zorgproces op te stellen. Dit wordt de Leidraad Zorgproces Pijn op de borst  genoemd en is te zien als een transmuraal zorgpad. De vigerende richtlijnen van de beroepsgroepen zijn altijd inhoudelijk leidend, het zorgproces geeft hier procesmatige invulling aan: waar richtlijnen aangeven welke interventies gedaan moeten worden geeft de leidraad aan wat er wanneer (en eventueel door wie) moet gebeuren om ook daadwerkelijk de juiste uitkomsten voor de patiënt te bereiken.  Daarnaast is er een passend dataplan opgesteld. Dit dataplan bevat gegevens over de kwaliteit van zorg, patiëntervaringen en doelmatigheid.

 

Van de leidraad is samen met de Harteraad een patiëntversie opgesteld zodat het voor patiënten helder is welke route zij kunnen verwachten. De leidraad is samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap én de Harteraad opgesteld en mogelijk gemaakt middels een subsidie van SKMS.

 

Drie Connect regio’s gaan van start!
De leidraad is nu gereed en wordt de komende twee jaar getest door drie verschillende Connect-regio’s. Onder de Connect-regio’s was er veel enthousiasme om deel te nemen aan de pilotfase. Uiteindelijk zijn de volgende regio’s geselecteerd om deel te nemen aan de pilot:

    • Groot-Leiden
    • Nijmegen
    • Den Haag

 

In deze pilot worden de drie regio’s gevraagd de leidraad te ‘vertalen’ naar hun regionale situatie. De regio’s implementeren vervolgens hun regionale leidraad en houden de komende periode een aantal gegevens bij. De regio’s worden begeleid en gecoacht door de landelijke projectleider van Connect en inhoudelijk bijgestaan door een landelijk begeleidingsteam. Na de pilot worden de gegevens verzameld en geanalyseerd. Verwacht wordt dat door een beter en meer afgestemd zorgproces de kwaliteit van zorg is vergroot, de patiëntervaringen zijn verbeterd en de kosten zijn gedaald of gelijk gebleven tegen meer kwaliteit en betere ervaringen. Na afronding van de pilot en bij positieve uitkomsten, wordt de leidraad via de Connect-infrastructuur landelijk uitgerold.

Wilt u meer informatie over dit Connect traject? 
Neem dan contact op met 
 Ingrid van der Gun, programmamanager Connect via ivandergun@nvvc.nl