NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Inschrijving Connect Symposium geopend

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen heeft het Connect bestuur besloten om het symposium online te laten plaatsvinden. Het gehele programma zal woensdag 4 november live te volgen zijn via een online conference center. 

Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u daags voor het congres een mail met een link waarmee u kunt inloggen. 

Het online conference center ziet eruit als een dashboard waarop het programma, de sprekers en live sessies te zien zijn en u online vragen kunt stellen.Connect 2020-2025: Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten


Woensdag 4 november 2020 trapt NVVC Connect haar nieuwe programmaplan voor 2020 – 2025 af. Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste Zorg op de Juiste Plek in de cardiologie centraal.


De afgelopen jaren heeft Connect regio’s gestimuleerd om tot transmurale samenwerkingen te komen. Inmiddels zijn veel regio’s aangesloten bij Connect: 15 regio’s doen mee met Connect-Hartfalen en er zijn 14 regio’s die onder de vlag van Connect samenwerken rondom Atriumfibrilleren. Connect Acuut Coronair Syndroom is sinds 2019 landelijk dekkend!


Ook in de nieuwe fase blijft Connect in direct contact met de regio’s. Via het platform van Connect worden kennis en ervaringen gedeeld, knelpunten geïnventariseerd en regio’s geholpen bij het verkrijgen van data en resultaten. Op landelijk niveau wordt met andere partijen gewerkt aan de optimalisatie van kaders en randvoorwaarden voor netwerkzorg en Juiste zorg op de juiste plek. Innovaties worden in proeftuinen van Connect regio’s getest. Bij een positieve uitkomst worden deze innovaties landelijk uitgerold.  


Wilt u weten hoe we dit gaan doen en wat wij kunnen betekenen voor uw regio? Wilt u tevens handvatten krijgen om een duurzaam netwerk op te tuigen? Neem dan deel aan het online symposium en maak de lancering van de nieuwe programmafase mee !


Meer informatie en inschrijven: aanmeldformulierOnline Connect Symposium

NVVC Connect 2020 – 2025:
Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Juiste Zorg op de Juiste Plek in de cardiologie


Woensdag 4 November 2020
Aanvang: 12:30 uur
Einde: 17:20 uur

Programma

12:30 – 13:00 Opening en visie JZOJP in de cardiologie

Marcel Daniëls, voorzitter Connect


13:00 – 13:30 Terugblik Connect, waar staan we nu? 
Petra van Pol, programmavoorzitter Connect tot medio 2020


Thema-sessies 

13:30 – 14:30 Handreiking Implementatie JZOJP en bekostiging 

Marcel van der Linde, voorzitter BBC en bestuurslid Connect


14:30 – 15:15 Patiëntparticipatie in een netwerk: hoe dan? 
Anke Vervoord en Anne-Margreet Strijbis, Harteraad


15:15 – 15;30 PAUZE 


15:30 – 16:15  Zorg op afstand bij JZOJP in de cardiologie 

Douwe Atsma, National eHealth Living Lab (NeLL)


16:15 – 17:00 Transmuraal samenwerken in de regio, 
                          hoe doe je dat in de praktijk?
Maurits Mares, TwynstraGudde


17:00 – 17:20 Terugblik op de dag en aftrap Connect 2020 – 2025 

Marcel Daniëls, voorzitter Connect


Accreditatie

NVVC: 4 punten

Accreditatie is aangevraagd bij de NAPA, NVHVV, VSR en NHG/ABC1


Inschrijfkosten
Er zijn zijn geen inschrijfkosten voor deelname aan het symposium 


Aanmeldformulier