NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Uitnodiging kick off Connect Hartfalen
Regio Noord West Veluwe en Zeewolde


De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de vakgroep Cardiologie van het Ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen coöperatie Medicamus nodigen u uit voor de kick-off van het project Connect Hartfalen in de regio Noord West Veluwe en Zeewolde 
op dinsdag 3 november 2020.

Vanwege de huidige situatie rondom Corona wordt deze kick off digitaal (als webinar) aangeboden. 

Connect Hartfalen heeft als doel regionaal de organisatie rondom patiënten met Hartfalen te verbeteren conform de LTA Hartfalen. Uitgangspunt hierbij is dat het verwijzen en terugverwijzen van patiënten met hartfalen volgens vastomlijnde afspraken gaat plaatsvinden, evenals de (transmurale) palliatieve en terminale zorg voor patiënten met hartfalen. Een goede afstemming tussen de zorgverleners in de 2e en 1ste lijn kan op die manier tot betere zorg leiden.

De kick-off is bedoeld voor alle zorgverleners die direct te maken hebben met hartfalen, zoals cardiologen, hartfalenverpleegkundigen, huisartsen, POH-ers en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Accreditatie

NVVC: 2 punten

Accreditatie is aangevraagd bij ABC1, NVvPO en V&VN.

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is verplicht:

 • Huisartsen en praktijkondersteuners: via www.medicamus-academie.nl of de app.
 • Cardiologen, hartfalenverpleegkundigen, gespecialiseerde wijkverpleegkundigen, belangstellenden:
  stuur een mail aan nascholing@medicamus.nl
  met naam, organisatie, functie, BIG nummer.

 

Afmelden kunt u via nascholing@medicamus.nl


Programma dinsdag 3 november 2020


Start webinar: 19:30 uur

 • 19:40 Opening en introductie Connect Hartfalen
  dr. M.E.W. Hemels, cardioloog en bestuurslid en voorzitter commissie Regionaal NVVC Connect

 • 20:10 De juiste begeleiding op de juiste plaats; hoe willen wij hartfalenzorg gaan organiseren?
  drs. P.A.G Willemsen, huisarts Ermelo en kaderhuisarts hart en vaatziekten Medicamus
  Mw. I. Stoffelsen, praktijkverpleegkundige en kwaliteitsmedewerker Medicamus hart-en vaatziekten

 • 20:40 Hartfalen, achtergrond en werkwijze Hartfalen polikliniek St Jansdal
  drs. K.C. Sybrandy, cardioloog ziekenhuis St Jansdal
  Mw. K. Beekman, hartfalenverpleegkundige ziekenhuis St Jansdal
  Mw. C. Febus, hartfalenverpleegkundige ziekenhuis St Jansdal
 • 21:10 Beantwoording vragen
 • 21:30 Ondertekenen “Connect” intentieverklaring
  drs. P.A.G Willemsen, huisarts Ermelo en kaderhuisarts hart en vaatziekten Medicamus
  drs. K.C. Sybrandy, cardioloog ziekenhuis St Jansdal
  dr. M.E.W. Hemels, cardioloog en bestuurslid en voorzitter commissie Regionaal NVVC Connect
 • 21:40 Einde