NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Online Kick-off bijeenkomst Connect Hartfalen regio Twente
27 november 2020

Op maandag 16 november vond de kick-off bijeenkomst Connect Hartfalen regio Twente plaats. Door de Coronamaatregelen werd een online bijeenkomst georganiseerd waarbij ongeveer 250 deelnemers de kick-off konden volgen via een livestream.

 

Het doel van Connect Hartfalen Twente, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), is de organisatie rondom de patiënten met hartfalen te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is dat het verwijzen, behandelen en terugverwijzen van patiënten met hartfalen volgens vastomlijnde afspraken gaat plaatsvinden. Een goede afstemming tussen de zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn kan hierdoor tot betere hartfalen zorg leiden. De kick-off is tevens bedoeld als startpunt van de “Shared Care bijeenkomsten Hartfalen” die in samenwerking met TCOI (Twents Cardiologisch Onderwijs Instituut) in 2021 zal starten. Het onderwijsprogramma is te bekijken op de website van TCOI

De bijeenkomst werd geopend door Martin Hemels, cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis, bestuurslid NVVC Connect en voorzitter commissie regio Twente. Vervolgens werden inspirerende presentaties gegeven over het opsporen en de diagnostiek van hartfalen in de 1e lijn, de diagnostiek en behandeling van hartfalen in de 2e lijn, de advanced derdelijns hartfalen behandeling, de hartfalenpoli en het individueel zorgplan en de samenwerking tussen de lijnen bij hartfalen.

    

Aansluitend werd de intentieverklaring ondertekend door alle partijen: namens NVVC-Connect tekende Martin Hemels. Voor ZGT tekende Gerard Linssen en voor MST, Mieke van den Heuvel. Voor de zorggroepen van de huisartsen FEA en THOON, tekenden respectievelijk Jaap van Soest, kaderhuisarts hart- en vaatziekten, en Anneloes Richters, voorzitter THOON.

    

Heeft u de bijeenkomst niet kunnen bijwonen of wilt u deze nog eens terugkijken? Klik dan hier.

We hopen u graag in 2021 tijdens de Shared Care bijeenkomsten te mogen begroeten om hier samen een vervolg aan te geven.

    

Heeft u vragen of opmerkingen voor de werkgroep Connect Hartfalen Twente, dan kunt u contact opnemen met een van de werkgroep leden:

    

Anja van Kempen, huisarts namens THOON, a.vankempen@bvthoon.nl

Mieke Wijnen, coördinator CVRM namens THOON, m.wijnen@bvthoon.nl

Jaap van Soest, kaderhuisarts namens FEA, vansoest-huisartsenmaatschapmcn@ezorg.nl

Gerard Linssen, cardioloog namens ZGT, g.linssen@zgt.nl

Alexander van Balen, verpleegkundig specialist namens ZGT, a.vbalen@zgt.nl

Peter Spekreijse, verpleegkundig specialist namens MST, p.spekreijse@mst.nl

Mieke van den Heuvel, cardioloog namens MST, mieke.vandenheuvel@mst.nl

    

De 5 protocollen behorend bij de afspraken binnen Connect Hartfalen Twente zijn vindt u onder Regionale protocollen Hartfalen op deze site.

Hier kunt u de bijeenkomst bekijken:
​(Geluid begint enkele seconden na start van de video)

De protocollen van Connect Hartfalen Twente