NVVC Connect

NVVC Connect Nieuwsbrief februari 2021

Connect 2020 – 2025:
Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Inhoud

  • Connect symposium: video’s van de sessies beschikbaar!
  • Publicatie van het NVVC Connect Programmaplan in maart verwacht
  • Voorjaarscongres “Kleppen over kleppen!” met Connect-sessie
  • Save the date: 22 april online Connected meeting, inschrijven nu mogelijk

Nieuwsbrief Connect

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021. We zijn het nieuwe jaar weer met volle energie van start gegaan. Zo zijn we druk bezig met de definitieve invulling van de commissies die passen in de nieuwe Connectstructuur en het strategische programmaplan voor de komende jaren. Ook is de eerste Connected Meeting van 2021 inmiddels gepland. Daarover meer in deze nieuwsbrief. We beginnen echter met een korte terugblik, naar het Connect-symposium van november het afgelopen jaar.

Connect-symposium: nu terug te kijken!

In de vorige nieuwsbrief werd al een terugblik geworpen op een geslaagd digitaal Connect-symposium van 4 november. Het voordeel van digitaal symposium is dat het geheel is opgenomen. Naast de opening door Minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark waarvan de video al beschikbaar was zijn nu ook video’s van de andere presentaties beschikbaar. Interessant voor hen die het symposium live hebben gemist of om het geheugen weer even op te frissen.
Bekijk op deze pagina de beschikbare video's

Programmaplan Connect in maart beschikbaar

Het nieuwe programmaplan is bijna klaar en zal in maart aan het NVVC bestuur worden voorgelegd. Het programmaplan geeft invulling aan de gekozen richting van Connect waarbij gestreefd wordt om de kwaliteit van zorg te verbeteren door goed georganiseerde transmurale zorg in de regio’s. De verwachting is dat het plan in maart gepubliceerd gaat worden.

Voorjaarscongres NVVC met een interessante Connect-sessie

Het NVVC Connect voorjaarscongres met als thema ‘Kleppen over kleppen’ zal dit jaar digitaal plaatsvinden van 7 - 9 april. Tijden dit congres zullen er ook twee presentaties door NVVC Connect worden verzorgd.
Marcel Daniels zal meer vertellen over het nieuwe Connect programmaplan. Hij zal toelichten op welke wijze de komende periode invulling zal worden gegeven aan de strategische doelen.
Daarnaast zal cardioloog Mieke van den Heuvel namens de regio Twente een presentatie verzorgen. Zij zal daarbij ingaan op de start- en implementatiefase van regionale aanpak Hartfalen Daarbij zal ook het perspectief van de huisarts worden meegenomen en zal er aandacht zijn voor de belangrijke lessen die zij tot nu hebben getrokken.

Save the date: Eerste Connected Meeting van 2021

De eerste Connected Meeting is inmiddels gepland en zal digitaal plaatsvinden op donderdag 22 april van 19:30 tot 21:00 uur. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het inhoudelijk programma van deze bijeenkomst.
Onderwerpen die in ieder geval een plek zullen krijgen zijn het eerder genoemde strategisch programmaplan van NVVC Connect, de recentelijk gepubliceerde leidraad Atriumfibrilleren en regionale samenwerking op het gebied van Pijn op de Borst. Het zal dus zeker weer een interessante meeting worden!
Daarnaast zijn ook heel erg benieuwd naar de specifieke behoeftes en interesses vanuit regio’s. Om daar meer zicht op te krijgen zullen een hele korte enquête houden onder diegene die zich inschrijven voor de Connected Meeting. Het betreft slechts drie vragen, maar biedt iedereen de gelegenheid interesses en wensen voor de Connected Meetings aan te geven. We zijn erg heel erg benieuwd! Inschrijven voor de online Connected Meeting van 22 april is vanaf nu mogelijk via het aanmeldformulier. Hopelijk tot dan!

Tot slot...

Heeft u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt terecht bij Ingrid van der Gun (programmamanager Connect).

 

Volgt u ons al op LinkedIn? Klik hier!

Aanmelden voor de nieuwsbrief