NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen
10 mei 2021

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een nieuwe Standaard Hartfalen geautoriseerd. Deze standaard zal door huisartsen gebruikt gaan worden in de praktijk. De nieuwe standaard geeft de cardioloog een grotere rol bij de diagnostiek en de instelling op medicatie. Ook is de indeling van hartfalen in overeenstemming gebracht met de internationaal gehanteerde terminologie.

De NVVC is betrokken geweest bij het opstellen van deze standaard.

Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht op de NHG-website.

De standaard is te vinden via: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hartfalen