NVVC Connect

NVVC Connect - Nieuws

Nieuwe Connect HF regio Tiel
28 juni 2021

Dinsdag 22 juni 2021 vond de kick-off bijeenkomst Connect Hartfalen regio Rivierenland plaats. Deze middag werd de Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen in Rivierenland ondertekend. Vanwege Corona in klein verband. Maar de handtekeningen vormen de start van een breed onderwijsprogramma voor huisartsen en POH’s later dit jaar.

Achtergrond:
In 2011 werd een eerste start gemaakt met een Hartfalen protocol tussen de cardiologen van Ziekenhuis Rivierenland en de huisartsen van Eerstelijns Centrum Tiel (ECT). In deze periode bestond er nog geen ketenzorg voor hartfalen en bleek het in de praktijk toch moeilijker dan gedacht om de afspraken goed in te bouwen in de hele zorgketen.

In 2017 is gestart met het opstellen van het zorgpad Palliatief Hartfalen, opnieuw een samenwerking tussen Ziekenhuis Rivierenland en ECT. Dit keer werd ook de kaderhuisarts hart- en vaatziekten van de regionale Zorggroep CHV betrokken bij de werkgroep. Tot tevredenheid van alle betrokkenen is in 2018 het protocol Palliatief Hartfalen vastgesteld, met een rectificatie in 2019.

Aansluitend hebben de betrokken organisaties direct doorgepakt en besloten om opnieuw een RTA Hartfalen op te stellen; nu voor de gehele regio Rivierenland. De eerste overleg sessie vond plaats in januari 2020. De werkgroep was efficiënt ingericht en bestond uit de coördinator van de regionale samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis Rivierenland (MCC-Connect Ziekenhuis Rivierenland), twee huisartsen waarvan een als kaderhuisarts hart- en vaatziekten, een hartfalen verpleegkundige en een Cardioloog. De herstart verliep voorspoedig omdat er werd voortgebouwd op het protocol uit 2011. Maar zeker ook omdat de protocollen van Connect NVVC beschikbaar waren. Helaas werden we vanwege Corona gedwongen de overleggen tijdelijk te staken. In de zomer van 2020 werden de overleggen hervat, dit keer digitaal. In een aantal efficiënte werksessies zijn heldere afspraken gemaakt over verwijzen en terugverwijzen; over informatie overdracht in de keten en is de echocardiografie duidelijk gepositioneerd in het diagnostiek proces (ook de eerste lijn kan echocardiografisch onderzoek aanvragen). Het zorgpad Palliatief Hartfalen uit 2019 is ongewijzigd toegevoegd met de opmerking dat zodra er een regionaal algemeen palliatief protocol is gemaakt, het zorgpad Palliatief Hartfalen daar weer aan aangepast zal worden.

Het heeft geresulteerd in de RTA Hartfalen die we op 22 juni 2021 trots met elkaar hebben ondertekend. En hoe mooi is het dat dit samenvalt met de uitgave van de nieuwe NHG standaard Hartfalen (mei 2021). Op 17 november 2021 wordt er gezamenlijk een onderwijs programma aangeboden aan huisartsen en POH’s uit de regio Rivierenland over de RTA Hartfalen. Het scholingsaanbod van de NHG wordt daarin meegenomen.

Met de RTA Hartfalen en het opnemen van de RTA Palliatief Hartfalen werken we samen, geprotocolleerd, aan goede hartfalenzorg in de regio Rivierenland vanuit de gedachte van de Juiste Zorg Op juiste plek (JZOJP).

Jorina Langerveld,
Cardioloog Ziekenhuis Rivierenland. 

We verwelkomen Tiel als nieuwe Connect HF regio.