NVVC Connect

NVVC Connect Nieuwsbrief februari 2022

Connect 2020 – 2025:
Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Inhoud

 • De subsidieoproep is geopend! Subsidie voor de NVVC Connect-regio’s af en hf
 • Nieuwe regio’s aangesloten bij NVVC Connect!
 • Update RTA of bijbehorende protocollen? Laat het ons weten.
 • Handvatten voor uw regio
  • Scholing Basiscursus Hartfalen
  • Evaluatie implementatie LTA Hartfalen: Vertaling naar regionale afspraken
  • Zorgpad Hartfalen voor patiënten
  • NZa Financieringsmogelijkheden transmurale zorg
 • Belangrijke data

Nieuwsbrief Connect

In deze eerste nieuwsbrief van 2022 leest u onder andere over de mogelijkheid om als Connect-regio subsidie aan te kunnen vragen om uw transmurale afspraken te implementeren, mooi nieuws waar we u graag meer over vertellen!

Team Connect

De subsidieoproep is geopend! Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren

De subsidieoproep is geopend! U kunt als Connect-regio een bedrag van maximaal € 75.000,- aanvragen bij ZonMw voor het zo vroeg mogelijk opsporen en (nog) beter behandelen van mensen met atriumfibrilleren en hartfalen. Alles gericht om juiste hartzorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te gaan realiseren. Deze extra impuls is mogelijk gemaakt door de nieuwe samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting. 

 

De deadline voor indiening is dinsdag 14 april om 14:00 uur, u heeft dus 8 weken de tijd voor het schrijven en indienen van uw subsidieaanvraag. Wij staan klaar om u te helpen! 

Lees op de website van NVVC Connect meer over de details van de subsidie oproep, de ondersteuning die wij kunnen bieden en maak gebruik van onze toolkit subsidie voor atriumfibrilleren en hartfalen.

Welkom bij Connect!

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben de volgende regio’s zich bij Connect aangesloten:


Connect Atriumfibrilleren
Regio Bernhoven. Dit is een samenwerking tussen ziekenhuis Bernhoven en zorggroep Synchroon.
Regio West Friesland. Dit is een samenwerking tussen het Dijklanderziekenhuis en ketenzorg West-Friesland


Connect Hartfalen

Regio Delft – Schiedam. Dit is een samenwerking tussen Franciscus Gasthuis & Vlietland, Reinier de Graaf ziekenhuis en ZEL (zorgorganisatie eerste lijn)


Benieuwd hoe zij hun regionale transmurale afspraken vorm gaan geven?
U vindt de RTA’s op onze website

Update RTA of protocollen? Laat het ons weten!

Is uw RTA nog actueel? Of kan deze hier en daar nog een update gebruiken? Een RTA kan verouderen door vernieuwde richtlijnen of nieuwe collega’s en/of zorggroepen.

De meest recente richtlijnen, leidraden en standaarden kunt u terug vinden op onze website.

Heeft u uw RTA onlangs aangepast maar staat hij nog niet in onze Toolkit?
Dan kunt u deze sturen naar connect@nvvc.nl.

Handvatten voor uw regio


Toolkit, Basiscursus Hartfalen herzien 

In de Toolkit op onze website kunt u diverse educatiematerialen vinden om een scholing voor huisartsen en praktijkondersteuners te maken.
Om u te helpen met de implementatie van uw regionale afspraken plaatsen wij hier de komende periode meer documenten, zoals bijvoorbeeld een format voor een RTA en implementatieplan.
U kunt hier onder andere de vernieuwde Basiscursus hartfalen voor huisartsen en praktijkondersteuners vinden. Deze is geschreven door Kaderhuisarts Huug van Duijn.

 

Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen. Vertaling naar regionale afspraken en praktijkervaringen.

Om de zorg voor patiënten met hartfalen goed af te stemmen met de diverse zorgverleners is in 2015 de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) opgesteld. Vervolgens hebben Connect-regio’s deze afspraken vertaald naar een Regionale Transmurale Afspraken (RTA). In opdracht van NVVC Connect heeft IQ Healthcare, met financiële ondersteuning van de Hartstichting, onderzoek gedaan naar de implementatie van deze afspraken in de verschillende regio’s. U kunt het rapport en de aanbevelingen hier lezen.

 

Patiëntenzorgpad Hartfalen Harteraad

Harteraad heeft met hulp van zorgprofessionals uit de 1e en 2e lijn een Patiëntenzorgpad Hartfalen ontwikkeld.

Het zorgpad stimuleert de patiënt kennis op te doen over hartfalen, actief mee te denken en vooruit te kijken. En steun te vinden bij anderen die ook hartfalen hebben, zoals via Harteraad. Het zorgpad informeert de patiënt over de totale patiëntreis dus ook over de zorg van de huisartspraktijk.

Lees verder op de website van Harteraad

 

NZa: financieringsmogelijkheden transmurale zorg

Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren, moeten zorgprofessionals over de lijnen heen kunnen samenwerken met andere professionals. Zo moet het mogelijk zijn om een deel van de behandeling van een patiënt in een andere zorginstelling, of zelfs thuis plaats te laten vinden. Ook moeten huisartsen laagdrempelig het advies van een medisch specialist kunnen vragen. Met meer financieringsmogelijkheden stimuleert de NZa deze transmurale zorg. 

Lees hier verder

Belangrijke data

 • 23 februari 20:00 - 21:00 uur: NVVC Connect Online bijeenkomst “Subsidie oproep: uitleg & eerste vragen”
  U kunt zich hier aanmelden voor de Zoom meeting.
 • 10 maart ZonMw webinar : Uitleg subsidieoproep en beoordelingsproces juiste hartzorg op de juiste plek 
 • 8 april: Jaarcongres NHG 
 • 14 april 14:00 uur: deadline subsidieaanvraag juiste hartzorg op de juiste plek
 • 21 en 22 april: NVVC Voorjaarscongres
 • 16 juni: HartVaatHAG Dubbelcongres 2022

Tot slot...

Heeft u ideeën of opmerkingen voor Connect?
U kunt dit met ons delen via connect@nvvc.nl

  

Volgt u ons al op LinkedIn? Klik hier!

Aanmelden voor de nieuwsbrief