NVVC Connect

Geslaagd Connect-symposium:  nieuwe programmaperiode!

Woensdag 4 november 2020 vond het digitaal Connect-symposium plaats waarbij de nieuwe programmaperiode én bijbehorend plan zijn gelanceerd! Met 150 deelnemers was het een geslaagde middag met veel tips, adviezen en inspiratie.


De middag werd geopend door de Minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark. De Minister haalde de steeds betere overlevingskansen van hartpatiënten aan en prees de initiatieven van de Connnect-regio’s waarbij de patiënt verzekerd is van goede zorg, zowel in als buiten het ziekenhuis:

            

De zorg brengt ons veel, maar ze kost ons ook heel veel. Terwijl we tegelijkertijd mensen te kort komen. Het knelt al jaren. Vandaag is het tijd voor de volgende stap in uw samenwerking: de afspraken inbedden in de praktijk, de knelpunten aanpakken, ruim baan voor zorg op afstand en onderzoek en leren van elkaar. Waarmee u ook in de praktijk laat zien waar de hoofdlijnenakkoorden nou eigenlijk over gaan. 

Kortom, ik ben blij met uw Connect-programma’.            


In deze video de
opening van het symposium door de Minister, gevolgd door de presentatie van Marcel Daniëls, voorzitter van Connect, over de richting die Connect de komende periode opgaat en hoe Connect in het Nederlandse landschap van zorgverlening past. 


Petra van Pol, programmavoorzitter tot midden 2020 gaf overzichtelijk en inspirerend weer wat Connect de afgelopen periode heeft bereikt en waar nu op voortgeborduurd kan worden. 

Vervolgens werd in verschillende sessies vier belangrijke aspecten van JZOJP belicht die van grote waarde zijn voor een succesvol regionaal Connect-project, namelijk:


Implementatie en bekostiging van een JZOJP-project,
door Marcel van der Linde (voorzitter BBC en bestuurslid Connect)


Patiëntparticipatie in een netwerk,
door Anke Vervoord en Anne-Margreet Strijbis van de Harteraad


De mogelijkheden en de praktijk van zorg op afstand in de cardiologie, door Douwe Atsma (cardioloog en bestuurslid NeLL) Hoe maak je werk van samenwerken,
door Maurits Mares en Mijke van de Noort  van TwynstraGuddeTerugblik op de dag en aftrap Connect 2020 – 2025,

door Marcel Daniëls, voorzitter van Connect


Het bestuur en het programmateam van Connect verheugen zich op de komende programmaperiode. 

Minister Tamara van Ark opent het symposium

Programmaplan