NVVC Connect

FAQ

​Waar vind ik de subsidieoproep?

De subsidie oproep met hierin de subsidievoorwaarden, beoordelingscriteria en in te dienen documenten kunt u vinden op de website van de ZonMw.

​Zijn er online bijeenkomsten waar ik vragen kan stellen?

Connect organiseert de komende tijd online bijeenkomsten om regio’s te informeren, met de mogelijkheid vragen te stellen.  De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.


De presentatie van 23 februari j.l., met als onderwerp Subsidie oproep: uitleg & eerste vragen. kunt u hier bekijken. 

Het Webinar van ZonMw van 10 maart j.l. over subsidieoproep Regio-impuls Hartzorg kunt u hier terugkijken.


Ook de presentaties van Connect en Harteraad tijdens de Zoommeeting van 17 maart j.l. over het Invullen format implementatieplan & vormgeven patiëntenparticipatie kunt u bekijken.

    

​Voldoe ik aan de randvoorwaarden van een Connect regio ?

Op de site van ZonMw staan de randvoorwaarden vermeld waaraan u als regio moet voldoen, dit zijn o.a.

·        U bent een Connect regio op Atriumfibrilleren en/of Hartfalen.

·        U heeft een regionaal samenwerkingsverband gevormd waaronder een tweede en eerstelijns organisatie.

·        U heeft een samenwerkingsovereenkomst met alle samenwerkingspartners binnen de subsidie aanvraag.   

    

​Wat beschrijf ik in mijn subsidieaanvraag? 

1.        U beschrijft de huidige situatie in uw regio op atriumfibrilleren en/of hartfalen en stelt een regiovisie op over welke verbetering u wilt bereiken met deze subsidie.

2.        U beschrijft hoe u uw regionale transmurale samenwerkingsafspraken (RTA) gaat actualiseren en/of door ontwikkelen.

3.        U beschrijft hoe u de regionale transmurale samenwerkingsafspraken wilt gaan implementeren en gebruikt hiervoor (verplicht) het format implementatieplan ZonMw.

4.        U beschrijft hoe u de voortgang van de implementatie van de RTA gaat monitoren en evalueren. NVVC Connect heeft hiervoor indicatoren opgesteld. 

    

​Zijn mijn transmurale afspraken nog actueel?

Als Connect regio heeft u transmurale afspraken gemaakt, deze zijn vastgelegd in uw RTA en gepubliceerd op de website van NVVC Connect. Check of uw RTA AF of RTA HF (link) nog actueel is op basis van de vigerende richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Is uw RTA niet actueel? U kunt dan de activiteiten die nodig zijn om uw RTA actualiseren opnemen in de subsidieaanvraag. 

    

​Wanneer weet ik of mijn subsidieaanvraag wordt gehonoreerd?

Eind augustus 2022 besluit ZonMW welke regio’s subsidie ontvangen.


​Ik heb een vraag over de begroting?
ZonMw is de organisatie die de subsidie verstrekt en behandelt de vragen met betrekking tot de begroting. U kunt hiervoor contact opnemen via het telefoonnummer  070 349 54 79 en vragen naar Madelon Bax of Hesther Scholma. U kunt ook een bericht sturen naar jzojp@zonmw.nl.


Hoe geef ik patiëntenparticipatie vorm? 

Een van de pijlers van de subsidie oproep is patiëntenparticipatie. Mogelijk is dit voor u nieuw. U kunt gebruik maken van een kort stappenplan van kickstarter dat handig is voor regio's om te bekijken welke vorm bij uw subsidie aanvraag past.
Op donderdag 17 maart van 17:30 tot 18:30 uur, organiseren we een online bijeenkomst waarin u uw vragen kunt stellen met betrekking tot het invullen van het implementatieplan en patiëntenparticipatie. Klik hier om u aan te melden.

Samenwerking binnen de Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 21 onderzoeks-en zorgorganisaties, waaronder de Hartstichting, ZonMw en de NVVC, hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. 


         

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte gehouden worden over deze subsidieoproep en wat NVVC Connect voor u kan betekenen? 
Meld u dan aan via het contactformulier.

Contactformulier NVVC Connect

Direct contact met de projectleiders van Connect:

Anja de Bruin

Projectleider Connect

☎ 06 524 425 34

✉ adebruin@nvvc.nl

[werkzaam ma-do]

Annet Makkink

Projectleider Connect

☎ 06 528 511 29

✉ amakkink@nvvc.nl

[werkzaam ma-do]

Wat is een Connect regio?

Een Connect regio is een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit meerdere partijen, waarbij tenminste de eerste en tweede lijn vertegenwoordigd zijn. De samenwerking is vastgelegd met een getekende samenwerkingsovereenkomst en er zijn regionale samenwerkingsafspraken opgesteld en vastgelegd in een RTA. 


Bent u nog geen Connect regio?

Bent u als regio nog niet aangesloten bij NVVC Connect, neem contact met ons op. Naar verwachting volgt er na de zomer van 2022 nog een tweede subsidieronde.

Contactformulier NVVC Connect