NVVC Connect

JZOJP-Indicatoren - PDCA-cyclus

Gedurende de subsidieperiode gebruikt u als Connect regio een Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus om uw geactualiseerde en doorontwikkelde RTA te implementeren en de voortgang hiervan te monitoren en evalueren. Op basis hiervan stuurt u tijdens de subsidieperiode bij om te komen tot een optimale implementatie. Voor het monitoren en evalueren gebruikt u indicatoren die inzicht geven in het verbeterproces. Dit kunnen indicatoren zijn gericht op de ervaren kwaliteit van het zorgproces. U kunt eventueel ook indicatoren benoemen (niet verplicht) op klinische uitkomstmaten.

 

Wat is een indicator?

Een indicator is een meetbaar begrip dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. Wijkt een indicator negatief af van een afgesproken norm dan is bijsturing noodzakelijk.

 

Welke indicatoren gaat u minimaal als regio gebruiken?

De indicatoren die door NVVC Connect zijn opgesteld en dus ook verplicht zijn om te meten tijdens de PDCA-cyclus zijn:

 

Hoe gaat u deze indicatoren meten?

De indicatoren gaan we met elkaar meten volgens een methodiek die ontwikkeld is binnen NVVC Connect. Er is door NVVC Connect één enquête per verplichte indicator ontwikkeld, die aan de Connect regio’s wordt aangeboden. De regio’s kunnen deze uitzetten onder de betreffende patiënten en het betrokken zorgpersoneel. Door de uitkomsten van deze korte enquêtes eventueel te combineren met uitkomsten van de focusgroep en/of interviews zullen de regio’s over een goede mix van metingen beschikken. De regio’s kunnen deze uitkomsten gebruiken voor het monitoren, evalueren en verbeteren van de implementatie.  Vanuit NVVC Connect kiezen wij hierbij voor een landelijke aanpak. Zo kunnen we resultaten met elkaar vergelijken en van elkaar leren op basis van een gelijke methodiek.


Hoe geef ik invulling aan de PDCA-cyclus op het aanvraagformulier voor de subsidieoproep?

Vermeld de 3 verplichte indicatoren die door NVVC Connect zijn opgesteld. Beschrijf per indicator hoe u denkt een verbetering te bereiken en hoe u dit gaat meten. Voor het meten van de indicatoren kunt u dus de methodiek beschrijven die hierboven is benoemd (enquêtes, focusgroep en/of interviews).

 

Kan ik ook andere indicatoren gebruiken tijdens de subsidieperiode?

U kunt in de subsidie aanvraag ook indicatoren toevoegen die relevant zijn voor uw regio en passen bij uw doelstellingen, bijvoorbeeld klinische uitkomstmaten. Wij stellen voor dat u gebruik maakt van registratie dichtbij de bron. Let op: De klinische uitkomsten zijn additioneel en vervangen niet de drie door NVVC Connect opgestelde indicatoren.


Voor meer informatie zie: Toolkit Subsidieaanvraag Algemeen


Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte gehouden worden over deze subsidieoproep en wat NVVC Connect voor u kan betekenen? 
Meld u dan aan via het contactformulier.

Direct contact met onze programmaleider Impuls Hartzorg: Anja de Bruin


☎ 06 524 425 34

✉ adebruin@nvvc.nl

[werkzaam ma-do]

Wat is een Connect regio?

Een Connect regio is een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit meerdere partijen, waarbij tenminste de eerste en tweede lijn vertegenwoordigd zijn. De samenwerking is vastgelegd met een getekende samenwerkingsovereenkomst en er zijn regionale samenwerkingsafspraken opgesteld en vastgelegd in een RTA. 


Bent u nog geen Connect regio?

Bent u als regio nog niet aangesloten bij NVVC Connect, neem contact met ons op.