NVVC Connect

JZOJP-Indicatoren

Gedurende de subsidieperiode gebruikt u als Connect regio een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus om uw geactualiseerde en doorontwikkelde RTA te implementeren en de voortgang hiervan te monitoren en evalueren. Op basis hiervan stuurt u tijdens de subsidieperiode bij om te komen tot een optimale implementatie. Voor het monitoren en evalueren gebruikt u indicatoren die inzicht geven in het verbeterproces.

 

Wat is een indicator?

Een indicator is een meetbaar begrip dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. Wijkt een indicator negatief af van een afgesproken norm dan is bijsturing mogelijk.

 

Welke indicatoren gaat u als regio gebruiken?

De indicatoren die door NVVC Connect opgesteld zijn en dus ook verplicht zijn om te meten tijdens de PDCA cyclus zijn:

• Ervaren kwaliteit van zorg door patiënten

• Ervaren kwaliteit van zorg door zorgprofessionals

• Doelmatigheid (aantal verwijzing van eerste naar tweede lijn en andersom)

 

Hoe gaat u deze indicatoren meten?

De indicatoren gaan we met elkaar meten volgens een methodiek die ontwikkeld is binnen NVVC Connect. Door uitkomsten van korte vragenlijsten te combineren met uitkomsten van focusgroep en/of interviews krijgen we een goede mix van metingen die u kunt gebruiken voor het monitoren, evalueren en verbeteren van de implementatie. Wij kiezen voor een landelijke aanpak zodat we van elkaar kunnen leren op basis van een gelijke methodiek.

 

Zie ook: Toolkit Subsidieaanvraag Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek op deze site.

 

Kan ik ook andere indicatoren gebruiken tijdens de subsidieperiode?

U kunt in de subsidie aanvraag ook indicatoren toevoegen die relevant zijn voor uw regio en passen bij uw implementatieplan. Echter deze indicatoren zijn extra en vervangen niet de drie door NVVC Connect opgestelde indicatoren.

 

 

 

         

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte gehouden worden over deze subsidieoproep en wat NVVC Connect voor u kan betekenen? 
Meld u dan aan via het contactformulier.

Contactformulier NVVC Connect

Direct contact met de projectleiders van Connect:

Anja de Bruin

Projectleider Connect

☎ 06 524 425 34

✉ adebruin@nvvc.nl

[werkzaam ma-do]

Wat is een Connect regio?

Een Connect regio is een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit meerdere partijen, waarbij tenminste de eerste en tweede lijn vertegenwoordigd zijn. De samenwerking is vastgelegd met een getekende samenwerkingsovereenkomst en er zijn regionale samenwerkingsafspraken opgesteld en vastgelegd in een RTA.