NVVC Connect

 Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren

Voor wie is de tweede subsidieoproep bedoeld?

De subsidieoproep is bedoeld voor Connect-regio’s die werk willen maken van het zo vroeg mogelijk opsporen van atriumfibrilleren of hartfalen bij mensen om deze (nog) beter te behandelen. Alles is  gericht om de juiste hartzorg op de juiste plek. Dit alles door de juiste zorgprofessional te realiseren, met oog voor eHealth, patiëntparticipatie en het verbeteren van kort cyclisch werken. Deze extra impuls wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting. Als regio kunt u de subsidie (maximaal 75.000,=) inzetten voor het implementeren, indien nodig actualiseren en door ontwikkelen, van de regionaal transmurale afspraken (RTA).

Kunt u al iets voorbereiden?

Ja dat kan! Alhoewel wij op dit moment nog niet exact weten hoe de subsidieoproep en de in te dienen stukken definitief zullen zijn, zal uw aanvraag wel uit dezelfde onderdelen bestaan: Een implementatieplan, een aanvraagformulier, uw regionale transmurale afspraken (RTA) en een samenwerkingsovereenkomst.  Wat kunt u al doen:

  • U kunt uw huidige Regionale Transmurale Afspraken doornemen en bekijken of deze actueel zijn (komen ze overeen met afspraken in de vigerende richtlijnen). Eventueel kunt u deze RTA al actualiseren;
  • U kunt al enkele bijeenkomsten inplannen met uw projectpartners;
  • U kunt het regiobeeld al beschrijven en de doelstellingen die u wilt gaan behalen.

Wat kunt u van NVVC Connect verwachten tijdens de subsidieaanvraag.
  • Download de infographic Een Subsidieaanvraag in 8 weken, zo kunt u zien welk traject wij samen met u kunnen doorlopen en wat we voor u kunnen betekenen. De ervaring leert dat u ons als NVVC Connect het beste direct aan het begin van het traject aanhaakt, dat kan dus al nu.
  • Op onze website staan diverse Toolkits met documenten die u kunt gebruiken voor uw aanvraag, we verwijzen ook naar de meest recente richtlijnen en kwaliteitstandaarden, die u kunt gebruiken voor het actualiseren van uw RTA.

Toolkit subsidieaanvraag algemeen  

Toolkit subsidieaanvraag Atrium Fibrilleren

Toolkit Hartfalen


Wilt u op de hoogte gehouden over de subsidieoproep en gerelateerde zaken, laat dan uw gegevens achter connect@nvvc.nl


​Eerdere online bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 februari, met als onderwerp “Subsidie oproep: uitleg & eerste vragen”.

U kunt u de presentatie van deze bijeenkomst hier bekijken.       

Op donderdag 10 maart vond er een Webinar plaats georganiseerd door ZonMwWebinar Regio-impuls Hartzorg.

Tijdens het Webinar werd de subsidieoproep en het beoordelingsproces uitgelegd  en konden deelnemers vragen stellen via de openbare chat.

Klik hier om de registratie van dit webinar te bekijken

Heeft u een vraag? Misschien vindt u het antwoord al op de FAQ pagina.

Samenwerking binnen de Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 21 onderzoeks-en zorgorganisaties, waaronder de Hartstichting, ZonMw en de NVVC, hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte gehouden worden over deze subsidieoproep en wat NVVC Connect voor u kan betekenen? 
Meld u dan aan via het contactformulier.

Contactformulier NVVC Connect

Direct contact met de projectleiders van Connect:

Anja de Bruin

Projectleider Connect

☎ 06 524 425 34

✉ adebruin@nvvc.nl

[werkzaam ma-do]

Wat is een Connect regio?

Een Connect regio is een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit meerdere partijen, waarbij tenminste de eerste en tweede lijn vertegenwoordigd zijn. De samenwerking is vastgelegd met een getekende samenwerkingsovereenkomst en er zijn regionale samenwerkingsafspraken opgesteld en vastgelegd in een RTA.   


Bent u nog geen Connect regio?

Bent u als regio nog niet aangesloten bij NVVC Connect, neem contact met ons op. Naar verwachting volgt er na de zomer van 2022 nog een tweede subsidieronde.

Contactformulier NVVC Connect